• 18/04/2017

Pidä jäähdytin aina puhtaana

Jäähdytysjärjestelmässä oleva lika aiheuttaa välillisiä vahinkoja, mutta LIQUI MOLYn jäähdyttimen puhdistusaine tarttuu ongelmien syihin
Huhtikuu 2017 – Jäähdyttimet ovat nykyään kehittyneitä järjestelmiä, jotka reagoivat herkästi epäpuhtauksiin. Monesti nimenomaan vesipumppu sanoo itsensä irti. Ongelmat on kuitenkin helppo välttää käyttämällä LIQUI MOLYn jäähdyttimen puhdistusainetta, joka poistaa kerrostumat ja lian varmasti jäähdyttimen eri osista. Jäähdyttimet joutuvat nykyään yhä kovempaan rääkkiin. Koon ja painon pienentäminen johtaa siihen, että yhä pienempien ja kevyempien jäähdytysainepumppujen on kuljetettava pois suuria lämpömääriä, joita pienissä moottoreissa täydellä kuormalla muodostuu. ”Lisäksi jäähdytysainepumppujen kierrosluvut ovat huomattavasti korkeampia kuin vakiintuneissa järjestelmissä”, LIQUI MOLYn tutkimus- ja kehitysjohtaja David Kaiser selvittää. Moottoreiden aktiivinen lämmönhallinta voi johtaa myös pumppujen hetkittäiseen sammumiseen ajoneuvon käytön aikana, mikä edistää lietteen ja saostumien muodostumista jäähdytysjärjestelmässä. Jäähdytysvesikierrossa olevat epäpuhtaudet, kulumishiukkaset ja lika lisäävät vesipumpun kulumista. Lisäksi hiukkaset kuluttavat akselintiivisteitä. Vesipumpun vaihtaminen ei kuitenkaan korjaa ongelman syytä. On vain ajan kysymys, ennen kuin jäähdytysvedessä oleva lika rikkoo uudenkin pumpun. ”Se on kuin menisi syömään käsiä pesemättä. Sen vuoksi on tärkeää puhdistaa jäähdytysjärjestelmä kaikkien jäähdyttimelle suoritettavien töiden yhteydessä”, David Kaiser suosittelee. Se onnistuu helposti ja edullisesti LIQUI MOLYn jäähdyttimen puhdistusaineella. Sitä lisätään yksinkertaisesti jäähdytysveteen, minkä jälkeen lämmitin käynnistetään ja moottorin annetaan käydä. Vaikuttavat aineet irrottavat saostumat, lietteen ja lian. 10–30 minuutin jälkeen aine poistetaan yhdessä vanhan jäähdytysveden kanssa ja järjestelmä huuhdellaan. Sen jälkeen järjestelmä on puhdas ja toimii taas täydellä teholla. Lisäksi vesipumppu saa lisää elinikää ja jäähdytysjärjestelmän ongelmia voi ennaltaehkäistä. ”Samasta syystä jäähdytysjärjestelmä pitäisi puhdistaa myös silloin, kun jäähdytin vaihdetaan”, David Kaiser sanoo. Monesti vanhemmissa ajoneuvoissa jäähdytin on syöpynyt niin pahasti, että se on vaihdettava. Kuljettajat, jotka eivät käytä jäähdytintä täyttäessään tislattua vettä vaan tavallista vesijohtovettä ilman pakkasnestettä, pahentavat vahinkoja. Seurauksena on syöpymisen lisääntyminen ja epäpuhtauksien lisääntyminen jäähdytysvedessä. ”Jos jäähdytin vaihdetaan ilman muita toimenpiteitä, saostumat ja liete jäävät järjestelmään ja aiheuttavat ongelmia myös tulevaisuudessa”, David Kaiser sanoo. Myös tässä tapauksessa lika kannattaa poistaa koko järjestelmästä LIQUI MOLYn jäähdyttimen puhdistusaineella. Se on helppo toimenpide, joka tuottaa pitkäkestoisia tuloksia. David Kaiser: ”Jokainen ammattimaisesti suoritettu jäähdytysjärjestelmää koskeva toimenpide pitää sisällään myös puhdistuksen.”