• 15/04/2019

"Sota on kuolemaa – rauha on elämää"

Ernst Prost perustaa kolmannen säätiön rauhan edistämistä ja ylläpitämistä varten

Huhtikuu 2019 – "Give peace a chance" on yksi John Lennonin kuuluisimmista kappaleista. Ernst Prostin uuden säätiön tarkoituksena on paitsi antaa rauhalle mahdollisuus myös edistää sitä. Säätiön nimi on "Menschen für Frieden – Frieden für Menschen", eli vapaasti suomennettuna Ihminen rauhan puolesta – rauha ihmisen puolesta. "Rauha on elämän, koskemattomuuden ja hyvinvoinnin edellytys. Se on vastakohta sodalle, joka aiheuttaa kuolemaa, kärsimystä, kipua, pakkosiirtoja, köyhyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista kurjuutta. Rauha ei riipu politiikasta tai puolueesta, eikä sitä voi värvätä omaan palvelukseen. Tämän säätiön kautta haluan omalta osaltani edistää maailmanlaajuista rauhaa. Säätiön tavoitteena on tukea rauhaa edistäviä ja ylläpitäviä toimenpiteitä, aktiviteettejä ja ohjelmia", säätiön perustaja sanoo. Säätiön alkupääoma on miljoona euroa ja peräisin Ernst Prostin omasta varallisuudesta.

"Periaatteessa yhtälö on yksinkertainen: rauha tarkoittaa sitä, että sotaa ei ole. Se, että sotaa ei ole, tarkoittaa sitä, että aseita ei ole. Se, että aseita ei ole, tarkoittaa sitä, että rahaa on enemmän maailmaa koskevien suurten ongelmien ratkaisemiseen", Ernst Prost sanoo. "Valitettavasti ratkaisu tähän yhtälöön on sitäkin vaikeampi. "Menschen für Frieden – Frieden für Menschen" -säätiön myötä haluan omalta osaltani auttaa ihmiskuntaa pääsemään lähemmäs maailmanlaajuista rauhaa."

Säätiön alkupääoma on miljoona euroa ja peräisin Ernst Prostin omasta varallisuudesta. Säätiön kotipaikka on Leipheim Saksassa, jossa myös "Ernst Prost Stiftung"- ja "Ernst Prost Foundation for Africa" -säätiöt toimivat. Säätiön hallituksessa istuvat säätiön perustaja, hänen poikansa Benjamin Orschulik sekä Ernst Prostin avopuoliso Kerstin Thiele. Kaikki kolme työskentelevät vapaaehtoisesti, joten säätiön varat eivät vähene tarpeettomien kuluerien vuoksi. Henkilöstökulut koostuvat ainoastaan tilavuokrista.

"Menschen für Frieden – Frieden für Menschen" -säätiö tukee yleishyödyllisiä ja avustuksellisia päämääriä. Niihin kuuluvat hyvinvointijärjestelmän, koulutuksen, kasvatuksen, tieteen, tutkimuksen, kansojen välisen ymmärryksen ja kehitysyhteistyön tukeminen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa rauhantutkimukseen keskittyvien hankkeiden sekä toimijoiden tukemista. Säätiö myöntää myös stipendejä ja palkintoja rauhantutkimukseen keskittyville hankkeille, koulutusmahdollisuuksia luoville hankkeille sekä julkaisuille, jotka käsittelevät sotaa, rauhaa ja konfliktienhallintaa. "Toiminta-alue on erittäin laaja, sillä maailmanlaajuista rauhaa voi edistää niin monin eri tavoin. Ja valitettavasti tarvetta tällaiselle työlle on paljon", säätiön perustaja selvittää. Tämän vuoksi säätiö tukee myös käytännön tasolla apua tarvitsevia kansoja kehitysmaissa tarjoamalla rahallista ja ei-rahallista tukea sekä suorittamalla muita toimenpiteitä, jotka varmistavat taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen.

Elämä, koskemattomuus ja hyvinvointi voivat säilyä Ernst Prostin mukaan ainoastaan rauhan aikana. "Sotilaalliset konfliktit ja niin sanotut rauhanturvaamistoimenpiteet syövät miljardeja, jopa biljoonia euroja", Ernst Prost sanoo. Sillä rahalla voisi varmistaa puhtaan juomaveden saatavuuden, riittävän ravinnonsaannin ja lääkkeiden tarjonnan. Rahaa voisi käyttää myös ympäristön suojelemiseen, infrastruktuurin modernisoimiseen, työolosuhteiden parantamiseen, järkevän hintaisen asumisen takaamiseen sekä sairaiden ja vanhusten ihmisarvojen mukaiseen hoitamiseen.

Ernst Prost: "Rauha on monitasoinen käsite. Lopullinen tavoite on maailmanrauha, mutta myös hyvinvointiyhteiskunnissa sosiaalinen rauha on vaarassa. Sen vuoksi kolmas säätiöni toimii rauhan jokaisella osa-alueella, niin paikallisesti kuin kansainvälisesti. Rauha ei nimittäin tunne rajoja."

Ernst Prost on toiminut ja pitkään rauhan puolesta. Viime vuoden toukokuussa hän päätti tukea Hans Küngin perustamaa Weltehtos-säätiötä ja on nykyään säätiön hallintoneuvoston jäsen. "Olen kiinnostunut vieraista kulttuureista ja olen kansainvälisesti toimivan LIQUI MOLYn toimitusjohtaja, minkä vuoksi tapaan ihmisiä maailman eri kolkissa ja yritykseni tiloissa käy ihmisiä kaikkialta maailmasta. Tämä monikulttuurinen tietojenvaihto on erittäin hyvä asia. Kun esimerkiksi konflikteista kärsineestä Lähi-idästä kotoisin olevat asiakkaat käyvät messuosastollamme, voin nähdä, että ihmisten välillä on enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä. Sen vuoksi panostaminen kannattaa."

 

Ernst Prostin säätiön pankkitiedot

IBAN: DE92 3607 0050 0190 0570 00

BIC: DEUTDEDEXXX (Essen)

Pankki: Deutsche Bank

Lisää viestiksi: Menschen für Frieden – Frieden für Menschen

Yhteystiedot

Kerstin Thiele, säätiön hallituksen jäsen

S-posti:          info@menschen-für-frieden.de

Verkkosivusto:         ernst-prost-stiftung.de