Kontakte për gazetarët

Kërkojmë mirëkuptimin tuaj se ne mund t'u përgjigjemi vetëm pyetjeve nga përfaqësuesit e mediave. Nëse nuk jeni përfaqësues i medias, ne do t'ju ndihmojmë me kënaqësi.

Sina Ataei
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon:
+49 731 1420-178
Faks:
+49 731 1420-922
Email:
sina.​ataei@​liqui-​moly.de