En trygg havn for motor og tank

Pålitelighet er A og Å på vannet. Vi bidrar til at utstyret alltid fungerer og fortsetter å tilby den ytelsen det skal. Spesielt tilpassede produkter til båters behov. Alt fra olje til båtmotorer via spesialfett til tilsetningsstoffer mot dieselpest. Det er ikke bare det komplette sortimentet som gjør at vi skiller oss ut. Vi har mer enn 50 års erfaring fra bilindustrien, og denne kunnskapen overfører vi også til båtsegmentet og garanterer deg førsteklasses kunnskap og kvalitet. Resultatet er skreddersydde løsninger til de fleste bruksområder. 

ALT TIL BÅTEN PÅ ETT STED

SMØREMIDLER AV HØY KVALITET GIR MOTOREN ET LANGT LIV

For å gi oljene et godt utgangspunkt og unngå at kvaliteten forringes underveis gjennom uriktig håndtering eller uegnede tilsetninger, gjennomfører LIQUI MOLY omfattende tester og strenge kvalitetskontroller både ved valg av basisoljer og additiver og i løpet av produksjonen. Kjemikerne som jobber på laboratoriet hos LIQUI MOLY, krever førsteklasses kvalitet fra leverandørene allerede for grunnstoffene som trengs for å blande motoroljene. LIQUI MOLY har absolutt nulltoleranse overfor avvik fra de lov- og selvpålagte standardene. Ved ikke å fire en tomme på kravene garanterer vi at produktene innfrir de høye forventningene til tysk kvalitet.

FINN RIKTIG MOTOROLJE

GÅ TIL DE MARINE MOTOROLJENE

SMØREMIDLER AV HØY KVALITET GIR GIRKASSEN ET LANGT LIV

Giroljer er i regelen kraftige, generelt trykkstabile og – i GL5-oljenes tilfelle – skjærestabile smøremidler med høy ytelse. I API-systemet deles giroljene inn i GL-klasser (Gear Lubricant) ut fra belastningsevne. Takket være god trykk- og skjærstabilitet kan GL4/GL5-oljene brukes både i synkroniserte manuelle girkasser (GL4) og hypoidfortanninger (GL5) med akselforskyvning. Kombinasjonen av disse to klassene muliggjør topp slitasjebeskyttelse av hypoidfortanningene samtidig som fullsynkroniserte girkasser sikres svært gode giringsegenskaper. Materialkompatibiliteten (spesielt for buntmetaller) reduseres ikke gjennom kombinasjonen.

GÅ TIL DE MARINE GIROLJENE

Løsningen for enklere motorstart og optimal ytelse er additiver

Additiver er tilsetnings- eller hjelpestoffer som tilsettes i små mengder i produkter som for eksempel olje og drivstoff. Målet er å oppnå eller forbedre bestemte egenskaper. Selv kvalitetsdrivstoff og moderne motor- og giroljer for ordinær bruk tilsettes additiver. LIQUI MOLY-additivene har en spesiell formel som skal forebygge ulike problemer, eller gi oljer og drivstoff økt ytelse.

GÅ TIL DE MARINE ADDITIVENE

 

DERFOR ER ADDITIVER PROBLEMLØSERE

Hold båten i tipp-topp stand lenge

Saltvann, vind, sol og fuglemøkk er bare noen av de mange og ofte ekstreme miljøbelastningene som båter utsettes for. Det MARINE sortimentet vårt tilbyr en omfattende palett av spesialutviklede, praktiske og materialkompatible vedlikeholds- og serviceprodukter som er enkle å bruke og biologisk nedbrytbare. Selvsagt i førsteklasses LIQUI MOLY-kvalitet.

GÅ TIL DE MARINE VEDLIKEHOLDS- OG SERVICEPRODUKTENE

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm

Telefon: + 49 731 1420-0

Faks:       + 49 731 1420-75

E-post: info@liqui-moly.com

Teknisk rådgivning:  +49 731 1420-871