Pro-Line Radiatorrens

SKU: P000196

Avleiringer i kjøle-varmesystemet danner barrièrer for varmeutvekslingen, de blokkerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. For høye motortemperaturen gjør at motoren arbeider uøkonomisk, med høy slitasje og høy risiko for skade. Dette konsentratet fjerner olje- samt kalkholdige avleiringer på en sikker måte og sørger for optimal m ...

Learn More
  • fjerner olje og fettlignende smuss
  • kjemisk omdannelse av kalk
  • inneholder ikke syrer eller alkalier
  • kompatibel med frostbeskyttelse
  • god materialkompatibilitet
  • Vis mer
ghs05
    Fare
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • EUH208 Inneholder Blanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon.
Avleiringer i kjøle-varmesystemet danner barrièrer for varmeutvekslingen, de blokkerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. For høye motortemperaturen gjør at motoren arbeider uøkonomisk, med høy slitasje og høy risiko for skade. Dette konsentratet fjerner olje- samt kalkholdige avleiringer på en sikker måte og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhet. Inneholder ingen aggressive syrer og lut.
For alle kjølevann- og varmesystemer. Kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker. 1 l er tilstrekkelig for inntil 50 l kjølevann.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan plater
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 570

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.