Motorbike Visirrens

SKU: P000494
Pleier og renser hjelmer, visir og vernebriller. Aktiv antidugg for vanlige glass- og plastoverflater. Med langtidsvirkning. Fjerner smuss, insekter, olje og silikonbelegg. Gir klar sikt og øker sikkerheten. Learn More
  • enkel håndtering
  • sørger for klar sikt og sikkerhet
  • forhindrer at visiret dugger til
  • EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.
  • EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
Pleier og renser hjelmer, visir og vernebriller. Aktiv antidugg for vanlige glass- og plastoverflater. Med langtidsvirkning. Fjerner smuss, insekter, olje og silikonbelegg. Gir klar sikt og øker sikkerheten.
Spesielt til rengjøring, pleie og antidugg for vanlige glass- og plastoverflater.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Sprayflaske plast
Container contents: 100 ml
Language line: D-GB
PU: 12
Pallet unit: 3240

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Product information for consumers More information

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 27.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 27.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.