Motorbike Kjedespray hvit

Top product Top product
SKU: P000496

Hvitt, helsyntetisk spesialfett. For optimal smøring siden påføringen er synlig på kjedet. Kulde-, varme- og sprutevannbestandig. Meget god adhesjonsevne og slitasjebeskyttelse. Reduserer kjedeforlengelse og øker kjedets levetid. God krypeevne og god korrosjonsbeskyttelse. Boksen på 50 ml kan fylles opp igjen med boksen på 400 ml. Vi anbefal ...

Learn More
 • utmerket krypeevne
 • glimrende vedheft
 • fremragende kulde-, varme- og sprutevannbestandighet
 • fremragende korrosjonsbeskyttelse
 • høyeste trykkabsorpsjonskapasitet
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH208 Inneholder Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter, Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, fraksjoneringsrester, mellomfraksjon, sulfonert, natriumsalter. Kan gi en allergisk reaksjon.
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH208 Inneholder Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkylderivater, kalsiumsalter, Benzen, mono-C10-14-alkylderivater, fraksjoneringsrester, mellomfraksjon, sulfonert, natriumsalter. Kan gi en allergisk reaksjon.
Hvitt, helsyntetisk spesialfett. For optimal smøring siden påføringen er synlig på kjedet. Kulde-, varme- og sprutevannbestandig. Meget god adhesjonsevne og slitasjebeskyttelse. Reduserer kjedeforlengelse og øker kjedets levetid. God krypeevne og god korrosjonsbeskyttelse. Boksen på 50 ml kan fylles opp igjen med boksen på 400 ml. Vi anbefaler å rengjøre kjeden med Motorbike kjede- og bremserenser (art.nr. 1602) før bruk.
For høybelastede og hurtiggående kjeder med og uten o/x-ringer.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1008
Container type: Kan aerosol
Container contents: 50 ml
Language line: D-GB
PU: 24
Pallet unit: 4224

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 25.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.