Motorbike Kjedespray

SKU: P000492
Helsyntetisk, ekstremt klebende og vannbestandig kjedefett. Med utmerket krype- og smøreeffekt. Spesielt godt egnet for hurtiggående kjeder. Reduserer kjedeforlengelse og sørger for økt levetid av kjedet. Optimal virkning kun mulig ved ublandet bruk. Vi anbefaler å rengjøre kjedet med Motorbike kjede- og bremserenser (art.nr. 1602) før bruk. Learn More
 • utmerket krypeevne
 • glimrende vedheft
 • fremragende kulde-, varme- og sprutevannbestandighet
 • fremragende korrosjonsbeskyttelse
 • høyeste trykkabsorpsjonskapasitet
 • Vis mer
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH208 Inneholder Metylsalisylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH208 Inneholder Metylsalisylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
ghs02 ghs07 ghs09
  Fare
 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H315 Irriterer huden.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • EUH208 Inneholder Metylsalisylat. Kan gi en allergisk reaksjon.
Helsyntetisk, ekstremt klebende og vannbestandig kjedefett. Med utmerket krype- og smøreeffekt. Spesielt godt egnet for hurtiggående kjeder. Reduserer kjedeforlengelse og sørger for økt levetid av kjedet. Optimal virkning kun mulig ved ublandet bruk. Vi anbefaler å rengjøre kjedet med Motorbike kjede- og bremserenser (art.nr. 1602) før bruk.
For førstegangs- og vedlikeholdssmøring av kraftoverførende kjeder. Særlig egnet for støvholdige, skitne og korrosive betingelser. For høybelastede og hurtiggående kjeder med og uten O-/X-ringer.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Kan aerosol
Container contents: 250 ml
Language line: DK-FIN-N-S
PU: 12
Pallet unit: 1512
Container type: Kan aerosol
Container contents: 400 ml
Language line: D-F-I-GR
PU: 6
Pallet unit: 1116
Container type: Kan aerosol
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-E-P
PU: 6
Pallet unit: 1116

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

produktinformasjon

Sikkerhetsdatablad

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Din vurdering Din vurdering
Vennligst oppgi en vurdering
Trenger forbedring Annerledes enn forventet Ok God Veldig bra
Vennligst skriv inn navnet ditt
(Optional)
(Optional)
Vennligst oppgi en Vaild -e -post
Vennligst oppgi et sammendrag
Vennligst oppgi en beskrivelse for vurderingen
This is a required field.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Din mening er viktig for oss!

Sett i gang nybrottsarbeid og vurder produktet, slik at andre kan dra nytte av din erfaring og vi alltid kan forbedre oss!
Kari Nordmann 14.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Kari Nordmann 14.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Forretningskunder
Kontakt våre eksperter nå. Finn den rette kontaktpersonen i ditt område.
Private kunder
Finn passende forhandlere i ditt område. Rask og enkelt med vårt leveringskilde -søk.