Koperspray

SKU: P003458
Scheidings- en smeermiddel van fijne koperdeeltjes voor thermisch hoog belaste machineonderdelen. Maakt probleemloze demontage na lange bedrijfsduur mogelijk. Wordt gebruikt bij schroefverbindingen en scheidingsoppervlakken, die aan hoge temperaturen, hoge drukken en corrosieve invloeden zijn blootgesteld. Temperatuurbereik: -30 °C tot +1.100 °C Lees verder
 • verhelpt piepen
 • uitstekende temperatuurbestendigheid
 • hoge hechting
 • duurzame corrosiebescherming
 • zout-, heet- en spatwaterbestendig
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs09
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Scheidings- en smeermiddel van fijne koperdeeltjes voor thermisch hoog belaste machineonderdelen. Maakt probleemloze demontage na lange bedrijfsduur mogelijk. Wordt gebruikt bij schroefverbindingen en scheidingsoppervlakken, die aan hoge temperaturen, hoge drukken en corrosieve invloeden zijn blootgesteld. Temperatuurbereik: -30 °C tot +1.100 °C
Voor het smeren en als corrosiebescherming voor thermisch sterk belaste verbindingen in de chemische en petrochemische industrie, energiecentrales, keramische industrie, machine- en voertuigbouw, hier in het bijzonder voor schroefverbindingen met uitlaatspruitstukken, geluiddempers en chassisonderdelen.

Application

Remmen
De te behandelen onderdelen, zoals de achterkant van remblokken, contactoppervlakken en bevestigingsdelen reinigen. Koperspray in de juiste hoeveelheid aanbrengen.

Reparatie en preventief onderhoud
De te behandelen onderdelen reinigen. Afhankelijk van de onderhoudsinstructies koperspray in de juiste hoeveelheid aanbrengen.

Handhaving van de aerosolverpakking
Het blik voor gebruik krachtig schudden, totdat de kogels zich vrij bewegen. Na gebruik sproeiventiel leegspuiten (bus met sproeikop omlaag houden), tot enkel nog drijfgas ontsnapt.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 250 ml
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 12
Pallet unit: 1512

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 13.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 13.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.