• 2min

Een schone zaak: Motorsysteemreiniger Benzine en Diesel

#Auto
#Camping
#Oldtimer

Problemen met een hoog brandstofverbruik, dalend motorvermogen, onregelmatige motorloop en slechte uitlaatgaswaarden? LIQUI MOLY heeft de oplossing.

Hoog brandstofverbruik?

Dalend motorvermogen?

Onregelmatig lopende motor?

Slechte uitlaatgaswaarden?

Optimale werking bij probleemgerelateerde toepassing

Bij elke verbranding raken onderdelen in het inspuitsysteem verontreinigd. Hoe moderner de motoren, hoe gevoeliger voor vervuiling de systemen en hoe groter de problemen. Vooral bij directe brandstofinspuiting is de betreffende injector (benzine of diesel) in de verbrandingsruimte ingebouwd. Daardoor wordt de gevoelige verstuiverkop continu blootgesteld aan hoge temperaturen, sterk wisselende drukken en uitlaatgassen (die o.a. roet bevatten). Hierbij ontstaan afhankelijk van de rijstijl en de brandstofkwaliteit snel afzettingen rond de brandstofuitgangsopeningen in de verstuiverkop.

Gevolgen

Verontreinigde verstuivers leiden tot verlies van motorvermogen, herleidbaar tot belemmering van de brandstofstroming door de verstuiverkanalen. Dit leidt tot een verlies van rijdbaarheid en een verhoging van de uitstoot en het brandstofverbruik. Hierbij ontstaan tijdens het verdere verloop meer verbrandingsresten, zoals roet dat de fijne uitstroomgaten verder laat dichtslibben. Dit leidt tot een nog slechtere verbranding, met mogelijk het blokkeren van de injector, uitval van het systeem en kostbare reparaties tot gevolg.

Motorsysteemreiniger Benzine

 • verwijdert afzettingen in het gehele brandstofsysteem
 • garandeert een lage uitstoot van schadelijke stoffen
 • garandeert een laag brandstofverbruik
 • voor katalysator getest
 • optimaliseert het motorvermogen
 • voorkomt corrosie in het brandstofsysteem
 • zorgt voor een optimale mengselvorming
 • houdt injectoren schoon

Motorsysteemreiniger Diesel

 • verwijdert afzettingen in het gehele brandstofsysteem
 • voor alle dieselmotoren, ook common rail en pomp-verstuiver
 • garandeert een optimale verbranding
 • beschermt componenten van het inspuitsysteem tegen slijtage
 • voorkomt het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden
 • voorkomt vorming van afzettingen

Toepassing

Kan op elk moment aan de brandstof worden toegevoegd en vermengt zich vanzelf. 300 ml is voldoende voor 75 l brandstof.
Aanbeveling: Toevoegen aan de brandstof bij inspectie of andere onderhoudswerkzaamheden aan het brandstofsysteem. Preventief na reparaties aan het brandstofsysteem, voor het oplossen van problemen of na elke JetClean-reiniging.

Het additief Motorsysteemreiniger Benzine of Diesel heeft de unieke eigenschap om afzettingen op DW10-inspuitventielen praktisch geheel te verwijderen. Om dit te aan te tonen, zijn er een aantal experimenten uitgevoerd om het potentieel van de reiniger van het motorsysteem te demonstreren.

Benzine-inspuitsysteem

De grafiek toont de verwijdering van afzettingen van de vervuilde verstuivers gedurende een bedrijfsperiode van 24 uur met 450 mg additief per liter brandstof.

Dieselinspuitsysteem

De grafiek toont de verwijdering van afzettingen van de vervuilde verstuivers gedurende een bedrijfsperiode van16 testcycli met een verbruik van ca. 400 l brandstof.