Bodemplaatbescherming Bitumen zwart (spray)

SKU: P001441
Anticorrosiemiddel dat in gedroogde toestand een taai-elastische, gesloten beschermingsfilm vormt. Het coatingmateriaal met bitumen beschikt over een goede antidreunwerking en een hoge slijtageweerstand. Hoog aandeel vaste stoffen. Niet overlakbaar. Lees verder
 • goede corrosiebescherming
 • uitstekende stabiliteit
 • zeer slijtvast
 • beschermt tegen agressieve milieu-invloeden
 • afdekking van verfnevel
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs09
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Anticorrosiemiddel dat in gedroogde toestand een taai-elastische, gesloten beschermingsfilm vormt. Het coatingmateriaal met bitumen beschikt over een goede antidreunwerking en een hoge slijtageweerstand. Hoog aandeel vaste stoffen. Niet overlakbaar.
Voor het afdekken van mist in de wielkast en voor het verbeteren of aanvullen van bestaande coatings van voertuigonderkanten.

Application

De met Wagenbodem-Bescherming zwart te behandelen oppervlakken eerst goed reinigen. Roest verwijderen. De vlakken moeten droog, was-, vuil-, vet- en zoveel mogelijk stofvrij zijn. Het materiaal kan het beste op kamertemperatuur worden verwerkt. Bus stevig schudden. Als de kogel vrij is, nog ca. 1 minuut door schudden. Bus bij het spuiten verticaal houden en van een afstand van ca. 20-30 cm dun opspuiten. Met toenemende laagdikte stijgt de slijtweerstand en de corrosiebescherming. Daarom moet het spuiten na korte droogtijd 1 tot 2 keer worden herhaald. Om spuitschaduwen te vermijden moet de wagenbodem-beschermspray in een kruis-patroon worden opgespoten.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-I-NL-P
PU: 12
Pallet unit: 840

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 18.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 18.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.