• 4min

Langdurige bescherming voor bootmotoren

#Zee

Veel booteigenaren ondervinden hetzelfde probleem: buiten het seizoen staat de motor van de boot vaak langere tijd stil. Als je daar niet op let, kan dat bij dieselmotoren een dure grap worden. We vertellen u wat de oorzaken zijn en wat u hiertegen kunt doen.

Het typische dieselprobleem in de maritieme sector

Vanwege het aanzienlijke aandeel biodiesel in moderne dieselbrandstoffen is het behoorlijk risicovol om boten geheel buiten gebruik te stellen of er weinig mee te varen. Na verloop van tijd kunnen door het gehalte aan biologische stoffen micro-organismen in de brandstof ontstaan. De hele tank raakt daarbij na verloop van tijd besmet met bacteriën, gisten en schimmels, die een soort slib vormen. Zeker bij de aanwezigheid van vocht of condenswater in de tank ontstaan gunstige omstandigheden voor de contaminatie. Het gevolg: ernstig verontreinigde diesel.

Maar niet alleen bacteriën vormen een probleem. Ook harsachtige stoffen die door veroudering ontstaan in de diesel en de chemische samenstelling veranderen, zijn problematisch. 

Het gevolg: verstopte sproeiers en dieselfilters. Een verstopt filter leidt tot minder vermogen en bij volledige verstopping tot uitval van de motor. Door afzettingen op injectoren en verstuivers raakt ook het inspuitsysteem ontregeld. Dergelijke storingen kunnen leiden tot ernstige schade aan de motor. Dan moet u rekening houden met dure reparaties en omslachtige reinigingswerkzaamheden aan de tank en het gehele brandstofsysteem. 

Dit soort afwijkingen zijn onder andere merkbaar aan een onregelmatige motorloop of abnormale rookontwikkeling.

Langdurige bescherming voor dieselmotoren

De Marine Dieselbescherming gaat de veroudering van de dieselbrandstof tegen en beschermt tegen schadelijke oxidatie. Bovendien reinigt het additief het brandstofsysteem door afzettingen te verwijderen, bacteriën te bestrijden en zo contaminatie van de diesel te voorkomen. Het gehele brandstofsysteem wordt tegen corrosie beschermd. De cetaangetalverbeteraar in het additief maakt de brandstof bovendien ontvlambaarder en maakt ons universele wapen voor de bescherming van de scheepsdieselolie compleet.

  • uitstekende bescherming tegen veroudering
  • ontsmet verontreinigde brandstofsystemen
  • verhoogt het cetaangetal
  • zeer doeltreffend
  • reinigt en verzorgt
  • voorkomt bacteriële besmetting

Let op: biociden moeten met zorg worden gebruikt. Neem voor gebruik de aanwijzingen op het etiket in acht.

Probleemoplosser

Speelt dit probleem al in uw dieselmotor? Als de aantasting nog niet te ver gevorderd is, kan een shockdosering helpen (verhoogde dosering, zie etiket of beschrijving van de toepassing). 

Het slib dat zich in de tank heeft afgezet moet echter worden afgezogen en het dieselfilter moet worden vervangen. Voer vervolgens bij de volgende vulling van de tank opnieuw een schokdosering uit. Hierdoor worden ook de andere bacteriën die nog in het systeem en de brandstofleidingen aanwezig zijn, gedood.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen! Het eenvoudigste is om het voer- of vaartuig regelmatig te verplaatsen. Als het toch langere tijd niet wordt gebruikt, kan het helpen om de tank volledig te legen of te vullen. Hierdoor vormt zich minder condens in de tank. Maar ook dit is geen garantie dat de dieselcontaminatie zich niet verspreidt.

Met regelmatig gebruik van Liqui Moly Dieselbescherming neemt u het zekere voor het onzekere. Al met een lage dosering wordt de vorming van afzettingen en bacteriën optimaal voorkomen. Dat is aanzienlijk voordeliger dan omslachtige reparaties of het reinigen van het brandstofsysteem.

Onze tip van experts voor het buiten bedrijf stellen van boten met dieselmotor

"Ga na het bijmengen van het additief nog een stukje varen. Zo komt het additief ook in het filter, de leidingen en het hele systeem terecht. Zo worden alle onderdelen beschermd door de geconserveerde diesel, inclusief de injectoren en pompen."

David Kaiser
Hoofd onderzoek en ontwikkeling

Langdurige bescherming voor benzinemotoren

Ook bij benzine kan sprake zijn van brandstofveroudering.

Als u langere tijd niet vaart met uw vaartuig met 2- of 4-taktmotor, kan dit bij de volgende vaart tot problemen leiden. Het verouderingsproces van benzine kan leiden tot oxidatie en verminderde ontvlambaarheid, en corrosie in het gehele systeem. Dit kan op zijn beurt ook weer leiden tot dure reparaties. 

Met de Marine Benzinestabilisator beschermt u de brandstof tegen veroudering en oxidatie. Deze voorkomt corrosie in het gehele brandstofsysteem en garandeert een probleemloze buitenbedrijfstelling. Bovendien stabiliseert de Benzinestabilisator benzine met biologische bestanddelen.

  • eenvoudig in het gebruik
  • met langdurige werking
  • beschermt de brandstof tegen oxidatie en veroudering
  • zuinig door de exacte dosering