Feilmelding i olje

Middelmådig halvårsresultat hos LIQUI MOLY – den nye programvaren har skapt betydelige problemer

Juli 2019 – Innføringen av ny bedriftsprogramvare i januar har fått store konsekvenser. Det som skulle forenkle prosessene og redusere kostnadene hos den tyske eksperten på olje og additiver, har hatt motsatt effekt og forsurer halvårsresultatet. «Hadde vi vært børsnotert, måtte jeg nå ha sendt ut en melding om redusert overskudd», påpeker daglig leder Ernst Prost.

Bedriftsprogramvaren brukes til blant annet å administrere innkjøp, styre produksjonen, avvikle forsendelser og opprette fakturaer. Den har derfor svært mye å si for LIQUI MOLYs ve og vel. Programvaren som hadde blitt brukt hittil, var flere tiår gammel og presset til yttergrensene. Etter årelange forberedelser ble den ved årsskiftet derfor endelig byttet ut.

I stedet for små, forventede startvansker, fulgte imidlertid massive problemer som man fortsatt sliter med. Problemer som gir direkte utslag på forretningsdriften. «Til tross for hjelp fra velrenommerte programvareselskaper, klarer vi fortsatt ikke å produsere og levere på det nivået som vi og kundene våre forventer», forteller Ernst Prost.

Hos kundene fører det til berettiget frustrasjon og irritasjon. «Jeg har aldri i hele min yrkeskarriere måttet unnskylde meg hos kundene så ofte som i de siste seks månedene. Det vi yter for øyeblikket, gjør meg vondt å se», sier Ernst Prost. Containere som bare kan fylles halvveis opp med varer, spedisjonsfirmaer som må vente lenger enn planlagt på neste forsendelse, bruk av flyfrakt når sårt trengte varer ikke kan leveres tidsnok med skip... Sånt fører til betydelige merkostnader. «Kundene kan ikke for at vi har problemer, og vi gjør derfor alt som står i vår makt for at de skal bli minst mulig skadelidende. Ekstrakostnadene som oppstår, betales av oss.» Disse utgiftene er imidlertid langt fra alt. «I tillegg til de enorme kostnadene knyttet til programvareomstillingen, går det hver dag med penger på feilsøking og problemløsing.»

Dette setter sine tydelige spor i regnskapet. Sammenlignet med første halvår 2018 gikk omsetningen riktig nok bare ned 0,8 % til 259,6 millioner euro – og det kun fordi den store ordrereserven ikke kunne ferdigbehandles på grunn av datatrøbbel. Halvårsfortjenesten falt imidlertid ca. 30 %, til 11 millioner euro. «Jeg hadde aldri trodd at en programvareomstilling i 2019 kunne skiple et helt foretak så til de grader.»

LIQUI MOLY hadde holdt en stø vekstkurve lenge: fortjenesten økte jevnt og trutt for hvert år. Den aktuelle situasjonen har kommet uventet på foretaket. Takket være det høye kvalitetsnivået er det imidlertid kun snakk om en liten bølgedal, og ikke en konkursfarlig situasjon. «Vi kommer ikke til å panikkhandle og begynne med økonomisk kompensert redusert arbeidstid eller nedbemanning», understreker Ernst Prost. «Vi fortsetter slik vi har gjort: vi ekspanderer, ansetter nye folk og investerer videre i nye produkter og nye markeder.»

Det blir altså verken sparebluss eller strategiendring. Tvert i mot: «De aktuelle problemene har vist oss hvor vi trenger å investere for å bli enda bedre», forklarer Ernst Prost. Logistikken skal for eksempel forenkles ved at man bygger et nytt sentrallager. «Stormen vi opplever akkurat nå, er mye kraftigere enn det som var meldt. Høye bølger bryter mot skipet vårt; en og annen matros blir våt og flere passasjerer kjenner på sjøsyke. Skipet vårt er imidlertid sjødyktig og ikke i fare. Vinden vil snart spakne. Jeg håper at vi i samarbeid med programvareselskapene vil ha løst disse dataproblemene senest innen utgangen av året.»

Peter Szarafinski


Marketing
Peter Szarafinski
Head of Media Relations International
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm

Telefon: +49 731 1420-189
Faks: +49 731 1420-82
E-postadresse: peter.szarafinski@liqui-moly.de

Kontakt