Wax Coating

SKU: P000600

Combinatie van meest moderne, zeer effectieve werkzame stoffen op wasbasis. De stevig hechtende, elastische en transparante beschermende film biedt uitstekende, zekere langdurige bescherming voor opslag binnen en buiten. De dunne coating is geen belemmering voor de volgende laswerkzaamheden. De niet-olieachtige film maakt een normale hantering moge ...

Lees verder
 • voortreffelijke corrosiebescherming
 • oxidatiestabiliteit bestendigheid tegen zout water
 • uitstekende duurzame bescherming
 • transparante, vast hechtende en waterbeschermende beschermlaag
 • kan binnen en buiten worden gebruikt
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Combinatie van meest moderne, zeer effectieve werkzame stoffen op wasbasis. De stevig hechtende, elastische en transparante beschermende film biedt uitstekende, zekere langdurige bescherming voor opslag binnen en buiten. De dunne coating is geen belemmering voor de volgende laswerkzaamheden. De niet-olieachtige film maakt een normale hantering mogelijk kort na het aanbrengen.
Bij interne en externe opslag, evenals transport en verzending van machines en metalen componenten.

Application

Blik goed schudden voor gebruik. Aanbrengen op een schoon, droog oppervlak door spuiten. Laagdikte tussen 15 μm en 50 μm, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. Voor verbeterde corrosiebescherming in meerdere lagen aanbrengen. Blikinhoud moet bij de verwerking op kamertemperatuur zijn. Bij het spuiten in gesloten ruimtes voor voldoende ventilatie zorgen. Na gebruik sproeiventiel leegspuiten (bus met sproeikop omlaag houden), tot enkel nog drijfgas ontsnapt.

Opmerking: Voor het verwijderen van de waslaag kan LIQUI MOLY motorcompartimentreiniger (art. nr. 3326) worden gebruikt. De gebruiksaanwijzingen zijn te vinden in de productinformatie.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 300 ml
Language line: D-GB-E-P
PU: 12
Pallet unit: 1260

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 24.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 24.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.