Anti-bacteriën-diesel-additief

SKU: P004770

Zeer effectieve biocide met een breed spectrum van effecten tegen bacteriën, bezinksels en schimmels. Voor preventief gebruik in langer tijd stilgelegde en weinig gebruikte dieselvoertuigen zoals bouwmachines, bedrijfsvoertuigen, campers, personenauto's, opslagtanks, enz. en uitstekend geschikt voor het ontsmetten van reeds aangetaste tanksystemen ...

Lees verder
 • verwijdert kiemen uit aangetaste tanksystemen
 • reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
 • preventief tegen bacteriënvorming
 • houdt injectoren schoon
 • verbetert de smeereigenschappen
 • Laat meer zien
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Zeer effectieve biocide met een breed spectrum van effecten tegen bacteriën, bezinksels en schimmels. Voor preventief gebruik in langer tijd stilgelegde en weinig gebruikte dieselvoertuigen zoals bouwmachines, bedrijfsvoertuigen, campers, personenauto's, opslagtanks, enz. en uitstekend geschikt voor het ontsmetten van reeds aangetaste tanksystemen. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder roetfilter - preventief of voor het behandelen van problemen. Getest voor turbo. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Uitstekend te combineren met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. Een vulling van de doseerhouder 25 ml (geïntegreerd in de afsluitdop) is bij preventief gebruik voor 25 liter brandstof (dosering 1: 1000) en bij het gebruik bij problemen voor 5 liter brandstof (dosering 1:200) voldoende.

Application

Dosering 1:1000. Een maatbeker, 25 ml, is voldoende voor 25 liter diesel. Als preventieve maatregel de betreffende hoeveelheid toevoeren alvorens de tank te vullen. Bij sterke aantasting door bacteriën en schimmels met filter-verstopping shockdosis gebruiken (dosering 1:200).
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 125 ml
Language line: D
PU: 6
Pallet unit: 1536

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 22.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.