Marine Dieselbescherming

SKU: P003646

De efficiënte oplossing tegen bacteriën, gisten en schimmels. Geschikt voor zekere langdurige conservering. Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem dankzij reinigingsmiddelen en corrosiebescherming. Met cetaangetal-booster voor gemakkelijk starten bij het weer in bedrijf nemen en maximale motorprestaties. Gebruik biociden veilig. Lees ...

Lees verder
 • verwijdert kiemen uit aangetaste tanksystemen
 • verhoogt het cetaangetal
 • hoogwerkzaam
 • reinigt en onderhoudt
 • preventief tegen bacteriënvorming
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs05 ghs07 ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H332 Schadelijk bij inademing.
 • H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

De efficiënte oplossing tegen bacteriën, gisten en schimmels. Geschikt voor zekere langdurige conservering. Verzorgt en beschermt het volledige brandstofsysteem dankzij reinigingsmiddelen en corrosiebescherming. Met cetaangetal-booster voor gemakkelijk starten bij het weer in bedrijf nemen en maximale motorprestaties. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Voor preventief gebruik en voor het ontsmetten van vervuilde tanksystemen op boten en in opslagtanks. Bij al gecontamineerde systemen schokdosering in verhouding 1:200 uitvoeren. Een maatbeker (25 ml) voldoende voor 5 l dieselbrandstof. Voor een preventieve toepassing (1:1.000) is een doseerverpakking (25 ml) voldoende voor 25 l dieselbrandstof.

Application

Bij al gecontamineerde systemen schokdosering in verhouding 1:200 uitvoeren. Een maatbeker (25 ml) voldoende voor 5 l dieselbrandstof. Voor een preventieve toepassing (1:1.000) is een doseerverpakking (25 ml) voldoende voor 25 l dieselbrandstof. Schudden voor gebruik.

CHZN4667

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 200 ml
Language line: D
PU: 20
Pallet unit: 1760

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.