Hebben voertuigen met start-stopsysteem speciale oliën nodig?

#Auto

Het start-stopsysteem van de voertuigen vergt duidelijk meer van de motorolie. De voortdurend onderbroken smering en koeling van de componenten in de motor door de kortstondige uitschakeling ervan vereist kwalitatief hoogwaardige oliën, die aan een high tech eisenprofiel moeten voldoen. We leggen uit welke speciale eisen dat zijn, waarom deze optreden en of er daadwerkelijk speciale smeermiddelen nodig zijn. 

Voor- en nadelen van start-stopsystemen

Start-stopsystemen verkorten de tijd dat de motor stationair draait. Vooral in het stadsverkeer en in files zorgt dit voor een lager brandstofverbruik en daardoor een lagere CO2-uitstoot.

Maar de techniek heeft ook nadelen, die in grote mate gecompenseerd moeten worden door de motorolie. Tot de nadelen van start-stopsystemen behoren een duidelijk hogere slijtage, wrijving tijdens het starten, veel hogere motortemperaturen en sterkere vorming van afzettingen in het oliecircuit door downsizing.

Waarom neemt de slijtage zo sterk toe?

Een dunne oliefilm, hydrodynamische smeerfilm genoemd, scheidt twee componenten van elkaar. Telkens als de motor wordt gestopt en opnieuw wordt gestart, breekt deze oliefilm ineen en raken de twee wrijvende componenten elkaar. Deze bedrijfstoestand wordt de wrijvingszone genoemd. Elke motor draait min of meer kortstondig in deze zone. Daar is de slijtage bijzonder hoog, vooral wanneer olie van slechte kwaliteit wordt gebruikt.

Een ander punt zijn de krachten die inwerken totdat de bewegende delen in de motor na een stop weer draaien. Om de wrijving tussen de componenten te overwinnen, zijn in verhouding tot het normale bedrijf zonder automatisch start-stopsysteem hoge krachten nodig. Dit kan de levensduur van distributiekettingen, startmotoren of de accu verkorten.

Waarom stijgt de temperatuur zo sterk?

Om dit te verklaren moeten we eerst even iets anders uitleggen. Downsizing wordt gezien als een belangrijke bijdrage van de autofabrikanten om het brandstofverbruik te verlagen. En dat heeft ook een keerzijde: meer vermogen bij minder cilinderinhoud betekent een grotere thermische belasting van de motor en daarmee ook van de olie. Als dan ook nog het olievolume van de motor kleiner is, krijgt het smeermiddel het extra lastig. Deze motoren zijn over het algemeen ook turbo-opgeladen. Alleen zo kunnen de hoge, tegenwoordig gebruikelijke vermogensdichtheden worden bereikt.

Als u nu bijvoorbeeld na een rit op de autosnelweg een file nadert en de start-stop-elektronica de motor uitschakelt, dan stroomt er ook geen olie meer. Vooral in thermisch zwaar belaste onderdelen, (hiertoe behoort bijvoorbeeld ook de turbolader) kan dit fatale gevolgen hebben. Omdat de onderdelen niet meer door de motorolie worden gekoeld, stijgt de temperatuur in de lagers nog eens extra nadat de motor is uitgeschakeld. Het extreem hete turbinewiel geeft zijn warmte af aan de as en andere onderdelen. En deze worden opgewarmd tot temperaturen van meer dan 300 °C. Dit kan koolvorming in de motorolie en versterkte aanslag in het oliecircuit veroorzaken.

Eisenprofiel voor de motorolie in start-stopsystemen

Een motorolie die aan de eisen voor het start-stop-bedrijf van voertuigen voldoet en daarbij een maximale bescherming tegen slijtage garandeert, moet een extreem sterke en belastbare smeerfilm creëren. Bovendien moet de olie werkzame stoffen bevatten die een verhoogde bescherming tegen slijtage in de wrijvingszone bieden.

Dus hebben start-stopsystemen door de verhoogde motorbelasting speciale oliën nodig?

Nee, speciale oliën voor motoren met start-stopsysteem zijn niet nodig. Er is geen noodzaak voor dergelijke producten, omdat het niet losse technische componenten zijn die de bruikbaarheid van een smeermiddel bepalen, maar alleen de vrijgaven van de fabrikanten. De voertuigfabrikanten leggen in hun motorolievrijgaven exact de eigenschappen van het smeermiddel vast. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de effecten of eisen van het automatische start-stopsysteem. De verschillende motorolierecepten van LIQUI MOLY overtreffen duidelijk de voorschriften van de modernste oliespecificaties. Onze oliën zorgen voor een maximale smeerfilmstabiliteit en hun speciale slijtagebeschermingstechnologie zorgt voor een lange en slijtagearme motorlevensduur, zelfs onder zeer lastige omstandigheden.

Simpel gezegd zijn onze motoroliën zo goed dat er wat ons betreft geen speciale smeermiddelen nodig zijn voor motoren met automatisch start-stopsysteem. Wij houden al lang rekening met de hoge eisen die autofabrikanten aan moderne motoren met zo’n systeem stellen. Bijzonder geschikt voor deze voertuigen zijn de smeermiddelen uit de productseries Top Tec en Special Tec en de lichtlopende High Tech en de Longtime High Tech. Deze oliën waren altijd al geschikt voor de hoge eisen van voertuigen met start-stop-techniek, zelfs al voordat deze techniek überhaupt bestond.