Ventielbescherming voor gasvoertuigen

SKU: P000047

Beschermt de kleppen van de motor en voorkomt oververhitting rond de cilinderkop. De geselecteerde combinatie van additieven zorgt voor optimale smering en schone verbranding. Dure reparaties en motorschade worden daardoor voorkomen. Behoudt de prestaties van het voertuig en voorkomt compressieverliezen. Klepbescherming voor gasvoertuigen bevat gee ...

Lees verder
 • bevat geen metaalorganische verbindingen
 • verhoogt het smeereffect
 • hoge mate van efficiency
 • hoog drukopnamevermogen
 • geen schadelijke invloeden op katalysatoren
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs05 ghs08
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Beschermt de kleppen van de motor en voorkomt oververhitting rond de cilinderkop. De geselecteerde combinatie van additieven zorgt voor optimale smering en schone verbranding. Dure reparaties en motorschade worden daardoor voorkomen. Behoudt de prestaties van het voertuig en voorkomt compressieverliezen. Klepbescherming voor gasvoertuigen bevat geen zware metaalverbindingen en ontwikkelt geen schadelijke effecten op katalysatoren.
Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met een gasinstallatie (CNG/LPG) – ook bij achteraf geïnstalleerde (bivalente) gasinstallaties. Duurzaam gebruik. Turbo- en katalysator-getest. Voor directe toevoeging in het doseerreservoir van een daarvoor benodigd doseersysteem. Geschikt voor alle gewone doseereenheden. LIQUI MOLY raadt bij onderdruk-gestuurde doseersystemen een dosering aan van 6 tot 8 druppels per minuut.

Application

Klepbescherming voor Gasvoertuigen komt in het reservoir van de regeleenheid voor de brandstofpomp. Het doseren gebeurt automatisch. Eventueel voorhanden voorschriften van de fabrikant van de gasinstallatie of regeleenheid in acht nemen. Geschikt voor alle gangbare regeleenheden voor brandstofpompen (bijv. FlashLube etc.). LIQUI MOLY adviseert bij met onderdruk werkende regeleenheden een dosering van 6 tot 8 druppels per minuut.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 1 l
Language line: D-GB-I-E-P
PU: 6
Pallet unit: 570

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 22.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 22.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.