• 09-02-2022

LIQUI MOLY: Goed nieuws in moeilijke tijden

Winstsprong bij de olie- en additievenspecialist, opbrengsten nog wel onder pre-pandemieniveau

NIet alleen heeft LIQUI MOLY 2021 afgesloten met een recordomzet van 733 miljoen, ook de winst voor belastingen was een stuk hoger: 38 miljoen euro, een plus van ruim 40 procent. 'Het is een mooi resultaat voor een moeilijk jaar, maar we zijn nog ver van het niveau dat we voor de pandemie hadden', zegt directeur Ernst Prost bij de presentatie van zijn laatste balans.
De winstsprong is het resultaat van de anticyclische investeringsstrategie in 2020. Terwijl veel bedrijven hun uitgaven aan banden legden in het aangezicht van de om zich heen grijpende pandemie, koos LIQUI MOLY voor het tegenovergestelde. De investeringen, vooral op het gebied van marketing, werden aanmerkelijk verhoogd. Dat ging ten koste van de winst, maar zorgde voor een sterke boost van de merkbekendheid wereldwijd. Dit effect werd nog versterkt door de gelijktijdige terughoudendheid van veel concurrenten. Deze leidde tot een sterke stijging van de vraag. In 2021 steeg de omzet van LIQUI MOLY met 20 procent naar 733 miljoen euro. De productie van smeermiddelen was met 105.000 ton hoger dan ooit en ook het aantal medewerkers bereikte met 1008 een record. 'Waar veel mensen werktijdverkorting kregen, breidden wij juist uit en slaagden we erin banen te creëren', vertelt Ernst Prost. 
De omzetstijging was net als eerdere jaren groter voor de exportactiviteiten (+30%) dan op de verzadigde thuismarkt in Duitsland (+13%). Dit werd mede veroorzaakt door de sterke groei van 50 procent op de belangrijkste exportmarkt, de VS. Ook in andere landen waar LIQUI MOLY eigen dochterondernemingen heeft, was de groei buitenproportioneel, zoals in Portugal en Spanje (46 procent), Italië (101 procent) en Australië (47 procent). LIQUI MOLY realiseert inmiddels ca. twee derde van zijn omzet in de export. In Duitsland kwam de groei vooral uit de nieuw gestructureerde tankstationhandel en de gespecialiseerde auto-onderdelenhandel. 'Hier thuis is het voor ons natuurlijk steeds moeilijker om nog groter te worden, omdat we al een zeer goede marktpenetratie hebben bereikt. Maar ook in Duitsland blijven we groeien, wat wel aangeeft dat we veel dingen goed doen', zegt Ernst Prost overtuigd. 
De kosten voor materialen, zoals grondstoffen en verpakkingen, zijn hard gestegen, aldus de directeur: 'Onze winst zou nog hoger zijn uitgevallen als de prijzen voor grondstoffen en halfproducten niet zo door het dak waren gegaan, legt Ernst Prost uit. 'Leveranciers verhoogden soms wekelijks hun prijzen. Zo snel kunnen wij dat toch niet aan onze klanten doorberekenen.' LIQUI MOLY heeft de winst nodig voor toekomstige investeringen, met name voor de uitbreiding van de productiecapaciteit, en voor de verbetering van de complexe logistiek met de ca. 4000 artikelen. Naast deze investeringen is ook andere financiering van de groei nodig, bijvoorbeeld voor grotere voorraden (plus 43 procent) en hogere vorderingen (plus 18 procent). Ernst Prost: 'Dat is de prijs van groei. Groei moet je kunnen waarmaken.' 
De directeur is er trots op deze groei op eigen kracht te kunnen realiseren: 'Geen kredieten, geen subsidies, geen staatssteun. We hebben onze winsten steeds gekapitaliseerd en beschermen ons eigen vermogen van ongeveer 80% als een oogappel. Zonder die goed gevulde oorlogskas hadden we de crisis niet zomaar het hoofd kunnen bieden. En natuurlijk betalen we ook gewoon belastingen over onze winst.'
Met de presentatie van de balans voor 2021 gaat Ernst Prost (65) op 22-02-2022 met pensioen. Daarmee neemt LIQUI MOLY afscheid van de man die decennialang zijn stempel heeft gedrukt op de onderneming en deze heeft gemaakt tot wat zij nu is. Ernst Prost kwam in 1990 in dienst bij LIQUI MOLY als hoofd marketing en verkoop. In de daaropvolgende jaren kocht hij het bedrijf geleidelijk af bij de vorige eigenaars. Onder zijn leiding ontwikkelde LIQUI MOLY zich tot een 'Global Player': De internationalisering werd gestimuleerd door te diversificeren naar sectoren als motorfietsen, boten en industrie. Alleen al sinds de laatste economische crisis in 2008 is de omzet van € 232 mln verdrievoudigd en het aantal medewerkers van destijds 438 meer dan verdubbeld. Eind 2017 verkocht Ernst Prost zijn aandelen in de onderneming aan de Würth-groep, maar bleef verantwoordelijk als bedrijfsleider. Nu zit het erop.
Ernst Prost: 'Ik weet dat 'mijn' LIQUI MOLY in goede handen is, niet alleen in die van Günter Hiermaier, die nu alleen verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering, maar ook in die van mijn overige meer dan 1000 collega's. Ik ben hun dankbaar voor de geweldige jaren en decennia van gezamenlijke inzet voor het succes.'