• 08-05-2018
  • Bedrijf

De Ernst Prost Stiftung en LIQUI MOLY ondersteunen de Stichting Wereldethos

Ernst Prost tot lid van het curatorium van de door Hans Küng opgerichte stichting benoemd.
Mei 2018 – Voor Ernst Prost, oprichter van de naar hem vernoemde stichting en algemeen directeur van LIQUI MOLY, is de respectvolle omgang van mensen onder en met elkaar een zaak van het hart. Dat is ook een uitgangsgedachte van de stichting Wereldthos, opgericht door de theoloog Hans Küng. Deze zullen de Ernst Prost Stiftung en de smeerstoffenproducent de komende drie jaar elk met 50.000 euro per jaar ondersteunen. Bovendien werd Ernst Prost tot lid van het curatorium de door Hans Küng opgerichte stichting benoemd.. Eberhard Stilz, president van het constitutioneel hof van de deelstaat Baden-Württemberg en president van de Stichting Wereldethos, is opgetogen over de ondersteuning: „Ons werk is juist in tijden van wereldwijde onzekerheid en migratie gevraagd en nodig als nooit te voren. De genereuze ondersteuning helpt ons enorm, onze taak nog efficiënter uit te voeren.“ Met ingang van dit jaar zullen de Ernst Prost Stiftung en LIQUI MOLY het werk van de Stichting Wereldethos elk met 50.000 euro om te beginnen drie jaar lang ondersteunen. Bovendien werd Ernst Prost tot lid van het curatorium benoemd. Zeven jaar geleden had Ernst Prost, algemeen directeur van de smeerstoffenspecialist LIQUI MOLY, de Ernst Prost Stiftung opgericht, om buiten eigen schuld in nood geraakte mensen te helpen. Na ingrijpende gebeurtenissen in Zuid-Afrika in het jaar 2015 volgde datzelfde jaar de oprichting van de Ernst Prost Foundation for Africa. De ondersteuning van de Stichting Wereldethos vormt voor hem een verdere belangrijke stap, wanneer het erom gaat, de wereld beter te maken. Ernst Prost: „President Eberhard Stilz en zijn team doen een geweldige job in deze dolgedraaide wereld. Een deel van het leed dat ons mensen treft, hebben we zeker aan ons noodlot „te danken“. Bij voorbeeld ziekten, invaliditeit, nood en dood.... Met de Ernst Prost Stiftungen werken wij eraan, dat leed voor de mensen te verzachten. Maar er is ook door mensen veroorzaakt leed: Oorlogen, verdrijving van huis en haard, racisme, haat en ontbrekende naastenliefde. Hier komt de stichting Wereldthos in actie. Ja, heel veel leed in deze wereld zou er voor mens en dier niet eens ontstaan, als alle mensen zich als mensen zouden gedragen: in vrede, respect, naastenliefde, tolerantie en hulpvaardigheid.“ Grondlegger van de wereldethos-gedachte en van de gelijknamige stichting is de in 1928 in het Zwitserse kanton Luzern geboren theoloog Hans Küng. In 1993 werd door het Parlement van de Wereldrelegies in Chicago een „Verklaring over het Wereldethos“ aangenomen. „Een wereldtijdperk, dat anders dan elk ander voorafgaand tijdperk gekarakteriseerd is door wereldpolitiek, wereldtechnologie, wereldeconomie en wereldcivilisatie, heeft een wereldethos nodig“, aldus verklaarde Hans Küng datzelfde jaar. Het project Wereldethos tracht, de gemeenschappelijkheden van de wereldreligies te beschrijven en een beknopte regelgeving vanuit basisvereisten op te stellen, die door allen geaccepteerd kunnen worden – een gemeenschappelijk ethos. Hans Küng: „Deze ene wereld benodigt een ethos, deze ene wereldgemeenschap benodigt geen eenheidsreligie en eenheidsideologie, maar wel een aantal verbindende en bindende normen, waarden, idealen en doelen.“ Juist die uniforme en bindende waarden zijn voor Ernst Prost in het dagelijks leven belangrijk, privé en in het werk: „Eerlijkheid, betrouwbaarheid, goedheid, dankbaarheid, vlijt, fatsoen, respect en tolerantie zijn slechts een paar van onze bij LIQUI MOLY geleefde waarden, die ons als vangrails tijdens onze dagelijkse werkzaamheden begeleiden, zowel intern als naar buiten toe, naar onze klanten en leveranciers. Niet zelden zorgen wij met deze „ouderwetse gebruiken en gewoonten“ voor grote verbazing, maar voor ons zijn ze geheel vanzelfsprekend“, aldus Ernst Prost. Met zijn beide stichtingen biedt Ernst Prost concrete hulp in Duitsland en inmiddels ook wereldwijd, in het bijzonder op het Afrikaanse continent. Het werk van de Stichting Wereldethos heeft een globaal, overkoepelend uitgangspunt: Er wordt vanuit gegaan dat een vreedzaam samenleven van de volkeren en naties alleen mogelijk is, wanneer de wereldreligies tot dialoog en vrede bereid zijn. Een globaal ethos is alleen mogelijk door een bewustzijnsverandering bij alle mensen. „Dat is een fantastisch doel, dat alle moeite waard is om voor te werken en te strijden. Daarom ondersteunen de Ernst Prost Stichting en LIQUI MOLY de Stichting Wereldethos“, verduidelijkt Ernst Prost.