Motorruimte-reiniger

Item nr.: P001053
Maakt motorruimtes stralend schoon. Lost olie- en vethoudende vervuiling, teer en remafval op. Met hoge was- en reinigingswerking. Zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's). Lees verder
 • verwijdert conserveringsmiddelen
 • groot was- en reinigingsvermogen
 • korte inwerktijd
 • lost vuil-, olie- en vetresten op
 • neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken
Leveringsbronnen
MSRP As low as
Incl. VAT
ghs02 ghs07 ghs09
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Maakt motorruimtes stralend schoon. Lost olie- en vethoudende vervuiling, teer en remafval op. Met hoge was- en reinigingswerking. Zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's).
Voor de reiniging van motoren en motorruimtes.

sollicitatie

De te reinigen delen op een afstand van ca. 20-30 cm inspuiten en afhankelijk van de mate van vervuiling, ca. 10-20 minuten laten inwerken. Daarna grondig afspoelen met een harde waterstraal. Ter conservering van de gereinigde delen motorafdichting van LIQUI MOLY gebruiken. Kan ook worden gebruikt om wascoatings van LIQUI MOLY te verwijderen.
Aanwijzing: De motorruimte-reiniger bij gebruik op opnieuw geverfde componenten of de luchtborstel op een verborgen gebied op verdraagzaamheid controleren. Bij de reiniging moeten de lokale voorschriften van de waterhuishoudingsinstantie in acht worden genomen.
Item nr.
Informations
Vormtype
Nederzetting
Taallijn
VPE
Pallet -eenheid
Vormtype: Spuitbus
Nederzetting: 400 ml
Taallijn: D-GB-E
VPE: 12
Pallet -eenheid: 1008

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Afbeeldingen en afbeeldingen

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Jan Modaal 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Jan Modaal 05.10.2022
Integer aliquam sollictudin tortor, ac pretium risus rutrum at. Curabitur nec iaculis lectus, vitae blandit tellus.
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.