Motorruimte-reiniger

SKU: P001053
Maakt motorruimtes stralend schoon. Lost olie- en vethoudende vervuiling, teer en remafval op. Met hoge was- en reinigingswerking. Zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's). Lees verder
 • verwijdert conserveringsmiddelen
 • groot was- en reinigingsvermogen
 • korte inwerktijd
 • lost vuil-, olie- en vetresten op
 • neutraal tegen kunststoffen, rubber en lakken
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. (centraal zenuwsysteem)
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Maakt motorruimtes stralend schoon. Lost olie- en vethoudende vervuiling, teer en remafval op. Met hoge was- en reinigingswerking. Zonder chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's).
Voor de reiniging van motoren en motorruimtes.

Application

De te reinigen delen op een afstand van ca. 20-30 cm inspuiten en afhankelijk van de mate van vervuiling, ca. 10-20 minuten laten inwerken. Daarna grondig afspoelen met een harde waterstraal. Ter conservering van de gereinigde delen motorafdichting van LIQUI MOLY gebruiken. Kan ook worden gebruikt om wascoatings van LIQUI MOLY te verwijderen.
Aanwijzing: De motorruimte-reiniger bij gebruik op opnieuw geverfde componenten of de luchtborstel op een verborgen gebied op verdraagzaamheid controleren. Bij de reiniging moeten de lokale voorschriften van de waterhuishoudingsinstantie in acht worden genomen.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 400 ml
Language line: D-GB-E
PU: 12
Pallet unit: 1008

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Productinformatie voor consumenten Meer informatie

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 24.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 24.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.