Marine Benzinestabilisator

SKU: P003610

Conserveert en beschermt de brandstof tegen veroudering en oxidatie. Voorkomt corrosie in het hele brandstofsysteem en zorgt voor een probleemloze buitenbedrijfstelling. Stabiliseert benzinebrandstof met bio-aandeel.

Lees verder
  • gebruiksvriendelijk
  • met langdurige werking
  • beschermt de brandstof tegen oxidatie en veroudering
  • zuinig door exacte dosering
Leveringsbronnen
Leveringsbronnen
ghs08
ghs08
    Gevaar
  • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Conserveert en beschermt de brandstof tegen veroudering en oxidatie. Voorkomt corrosie in het hele brandstofsysteem en zorgt voor een probleemloze buitenbedrijfstelling. Stabiliseert benzinebrandstof met bio-aandeel.

Voor 2- en 4-takt benzinemotoren voor de opslag en conservering. Ook geschikt voor continugebruik in motoren met een laag verbruik. 500 ml voldoende voor 100 l brandstof. Een vulling van de doseerverpakking van 25 ml is voldoende voor 5 l brandstof.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 500 ml
Language line: GB-DK-N-FIN-S-GR
PU: 6
Pallet unit: 1134
Container type: Bus blik
Container contents: 500 ml
Language line: D-F-I-E-NL
PU: 6
Pallet unit: 1134

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 28.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.