Biodieseladditief

SKU: P000029

Reinigt het volledige dieselinjectiesysteem. Verhindert het vastbranden en verharsen van klepnaalden. Verbetert de verbranding van biodiesel en doet het brandstofverbruik dalen. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie en afzettingen door veroudering. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen d ...

Lees verder
 • garandeert een optimale verbranding
 • garandeert een laag brandstofverbruik
 • goede corrosiebescherming
 • voor katalysator getest
 • verlaagt het brandstofverbruik
 • Laat meer zien
ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
ghs08 ghs09
  Gevaar
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Reinigt het volledige dieselinjectiesysteem. Verhindert het vastbranden en verharsen van klepnaalden. Verbetert de verbranding van biodiesel en doet het brandstofverbruik dalen. Beschermt het volledige brandstofsysteem tegen corrosie en afzettingen door veroudering. Schone motoren verbruiken minder brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen daalt.
Geschikt voor alle dieselmotoren met en zonder dieselpartikelfilter - ter preventie of als behandeling. Turbo-getest. Voor directe toevoeging in de brandstoftank. Volkomen verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen en met plantaardige oliën. 250 ml volstaat voor 70 l brandstof (dosering 1:280). Werking houdt aan gedurende 2.000 km.

Application

Ter verhoging van de bereidheid tot ontsteken is bij een continue toevoeging een 250 ml blik nodig voor 70 liter dieselbrandstof. Dosering: 1:280. Met het oog op zuivere verstuivers en bescherming tegen corrosie wordt Bio Diesel Additief om de 2000 km in de dieseltank van de personenwagen bijgevuld. Bij stilleggen en conserveren van motoren, aan de biodiesel brandstof 1 % Bio Diesel Additief toevoegen. Conserveringsvoorschriften in acht nemen. Bio Diesel Additief kan op elk gewenst moment aan de brandstof worden toegevoegd. Het mengen met de brandstof gaat vanzelf. Blikinhoud 250 ml voldoende voor max. 70 liter brandstof.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 1 l
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 6
Pallet unit: 630
Container type: Zwarte plaat vat
Container contents: 205 l
Language line: D-GB
PU: 1
Pallet unit: 2
Container type: Bus blik
Container contents: 250 ml
Language line: D-GB-I-E
PU: 6
Pallet unit: 1536

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 14.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 14.04.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.