Bike LM 40 Multifunctionele spray

SKU: P003249
Universeel toepasbare combinatie van werkzame stoffen. Beschermt uitstekend tegen corrosie, verdringt water, maakt roest en vuil los en smeert uitstekend. Dringt door zijn uitstekend kruipvermogen zelfs in de smalste tussenruimtes en elimineert op betrouwbare wijze piepende geluiden. Neutraal tegenover kunststoffen, lak en metalen. Lees verder
 • verhelpt piepen
 • goede corrosiebescherming
 • optimaal kruipvermogen
 • vuil oplossend
 • vrij van siliconen
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
ghs02 ghs07
Universeel toepasbare combinatie van werkzame stoffen. Beschermt uitstekend tegen corrosie, verdringt water, maakt roest en vuil los en smeert uitstekend. Dringt door zijn uitstekend kruipvermogen zelfs in de smalste tussenruimtes en elimineert op betrouwbare wijze piepende geluiden. Neutraal tegenover kunststoffen, lak en metalen.
Biedt een breed scala aan toepassingen op alle fietsen dankzij de uitstekende eigenschappen. Ook geschikt voor e-bikes.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 50 ml
Language line: D
PU: 12
Pallet unit: 4320
Container type: Spuitbus
Container contents: 50 ml
Language line: D-F-I
PU: 12
Pallet unit: 4224

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

Uw mening is belangrijk voor ons!

Doe pionierswerk en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij onze prestaties altijd kunnen optimaliseren!
Jan Modaal 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 26.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.