V-snaarspray

SKU: P000539

Speciale combinatie van actieve bestanddelen voor de verzorging, verhoging van het rendement en de prestaties van V-riemaandrijvingen op automotoren, compressoren, pompen en alle andere aandrijvingen met V-riemen. 

Lees verder
 • verhelpt piepen
 • voorkomt veroudering
 • hoog rendement
 • multifunctioneel toepasbaar
 • verzorgt en beschermt
 • Laat meer zien
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07
  Gevaar
 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Speciale combinatie van actieve bestanddelen voor de verzorging, verhoging van het rendement en de prestaties van V-riemaandrijvingen op automotoren, compressoren, pompen en alle andere aandrijvingen met V-riemen. 

Voor V-snaren van leer, rubber, balata, haar, enz. Niet geschikt voor platte riemen.

Application

Zijdelingse lijmvlakken van de V-riem op een afstand van ca. 20 cm inspuiten en ca. 10 min. laten inwerken alvorens opnieuw in gebruik te nemen. Als een dikkere laag gewenst is, herhaalt u het proces. 

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Spuitbus
Container contents: 400 ml
Language line: D-NL-F-GR-ARAB
PU: 12
Pallet unit: 1008

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 30.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 30.05.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.