Pro-Line JetClean Benzinesysteemreiniger K

SKU: P003027

Reinigingsvloeistof in geconcentreerde vorm. Verwijdert aanslag op inspuit- en inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingskamer en voorkomt nieuwe aanslag. Verbetert de werking van de motor en optimaliseert de uitlaatemissies. Elimineert startproblemen, onvoldoende draaiende motor, slecht gasrespons en vermogensverlies. Onderhoudt en beschermt het ...

Lees verder
 • verwijdert storende resten
 • minimaliseert slijtage
 • verzorgt en beschermt
 • beschermt dure componenten tegen slijtage en corrosie
 • getest voor turbo en katalysator
Leveringsbronnen
ghs02 ghs07 ghs08
  Gevaar
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • EUH208 Bevat Maleïnezuuranhydride. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Reinigingsvloeistof in geconcentreerde vorm. Verwijdert aanslag op inspuit- en inlaatkleppen, bougies en in de verbrandingskamer en voorkomt nieuwe aanslag. Verbetert de werking van de motor en optimaliseert de uitlaatemissies. Elimineert startproblemen, onvoldoende draaiende motor, slecht gasrespons en vermogensverlies. Onderhoudt en beschermt het volledige brandstofsysteem tegen slijtage en corrosie. Schone motoren verbruiken minder brandstof en stoten minder schadelijke stoffen uit.

Voor alle benzinemotoren. Voor toepassing via JetClean-apparaten. Preventief bij elke inspectie, na reparaties aan het brandstofsysteem of voor het oplossen van problemen. Getest voor turbo en katalysator.

Application

Meng de inhoud van het blik (500 ml) met 4,5 l superbrandstof van topkwaliteit in een schone jerrycan. Vul het gerede reinigingsmiddelmengsel in de tank van het betreffende JetClean-apparaat. Gedetailleerde toepassingsbeschrijving in de gebruiksaanwijzingen van de JetClean-apparaten.

SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 500 ml
Language line: D-GB-I-E
PU: 6
Pallet unit: 1044

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

uw mening is voor ons belangrijk!

Vervul een pioniersrol en beoordeel het product, zodat anderen van uw ervaring kunnen profiteren en wij ons continu kunnen verbeteren!
Jan Modaal 14.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jan Modaal 14.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.