• 30-07-2020

Motorolie: mineraal, synthetisch of volledig synthetisch?

De Duitse oliespecialist LIQUI MOLY legt de verschillen uit en vertelt wat echt belangrijk is

Juli 2020 – Motorolie heeft zich van eenvoudig smeermiddel ontwikkeld tot een hightechvloeistof. Tegelijk is het aantal oliesoorten en -specificaties sterk toegenomen. Oliver Kuhn, plaatsvervangend hoofd van het olielaboratorium van LIQUI MOLY, zorgt voor overzicht en legt uit waar het werkelijk op aankomt.

Wat voor oliën zijn er?

Oliver Kuhn: Motoroliën kunnen grofweg worden onderverdeeld in twee categorieën: minerale en synthetische oliën. Minerale oliën spelen een steeds kleinere rol bij auto's, omdat ze niet zulke hoge prestaties bieden. Moderne motoren stellen veel hogere eisen aan de olie dan oudere motortypen. Aan deze eisen kan alleen worden voldaan met synthetische oliën.

Zijn synthetische oliën dan betere oliën?

Oliver Kuhn: Ja, maar er bestaan ook mengsels van minerale en synthetische oliën. Dergelijke gedeeltelijk synthetische oliën spelen echter eveneens een steeds kleinere rol op de markt, omdat ook hier de prestaties niet hoog genoeg zijn door de minerale bestanddelen.

Dat klinkt ingewikkeld. Lijken synthetische oliën dan tenminste wel allemaal op elkaar?

Oliver Kuhn: Ook dat is niet het geval. Synthetische oliën kunnen op twee verschillende manieren worden geproduceerd. Bij de ene manier verkrijg je uiteindelijk een zogenoemde PAO-olie. Dat is de klassieke synthetische olie, die in de jaren zeventig op de markt kwam. Deze is chemisch zeer zuiver en kan daardoor zeer hoge prestaties bieden, maar is ook zeer duur om te maken. Bij het andere type wordt de olie met hydrocracking gemaakt, zodat deze oliën in vakjargon HC-oliën genoemd worden. HC-oliën zijn moderner en deden in hun intrede in de jaren negentig. Deze bieden vandaag de dag de best mogelijke prestaties voor alle moderne motoren.

Kan ik beter een PAO-olie of een HC-olie nemen?

Oliver Kuhn: Je kan vaak helemaal niet kiezen. Bij alle oliën worden tegenwoordig op basis van HC-oliën gemaakt. Veel oliespecificaties kunnen alleen worden behaald met HC-oliën.

Waaraan kun je zien, om wat voor synthetische olie het gaat?

Oliver Kuhn: Dat is nog helemaal niet zo eenvoudig, want er bestaan geen eensluidende definities. In de VS mogen bijvoorbeeld zowel PAO-oliën als HC-oliën volledig synthetisch worden genoemd, hier in Duitsland alleen de PAO-oliën. Daarom onderscheiden wij onze HC-oliën met de aanduiding 'Synthese Technology'. Andere oliefabrikanten bezigen begrippen als "100% synthetic" of "synthetic mix", waarbij niet duidelijk is wat ermee wordt bedoeld.

Dat is nogal verwarrend.

Oliver Kuhn: Inderdaad. Maar de vraag om wat voor synthetische olie het nu eigenlijk gaat, is niet zo relevant voor bestuurders en werkplaatsen. Het gaat er niet om welke olie beter zou zijn. Belangrijk is, dat de olie voldoet aan de specificaties die de autofabrikant opgeeft voor zijn model. Dat staat in het handboek van de auto, of je kunt onze kosteloze oliekeuzehulp op www.liqui-moly.com gebruiken.

Als de specificatie klopt, maakt het dus niet uit of het een PAO-olie of een HC-olie is?

Oliver Kuhn: Klopt. Maar er is een steeds grotere rol weggelegd voor de additievenpakketten. Deze vormen tegenwoordig het belangrijkste bestanddeel van motoroliën, naast de eigenlijke olie. De additievenpakketten zorgen voor een steeds groter deel van de prestaties van de motorolie. Bij sommige heel moderne motoroliën is de eigenlijke olie nauwelijks nog meer dan de dragervloeistof voor de additievenpakketten.

Waarom zijn er dan steeds weer discussies over welke synthetische olie beter is?

Oliver Kuhn: Dat is een echo uit het verleden. Toen de eerste HC-oliën 30 jaar geleden op de markt kwamen, was het kwaliteitsverschil met PAO-oliën nog groter. Maar dat is lang geleden. Dergelijke discussies zou geen expert vandaag de dag nog voeren.