• 19-05-2024
  • 4min

Welke verschillen zijn er bij motorolie?

#Auto

Door de steeds hogere eisen die aan motoren en hun onderdelen worden gesteld, zijn motoroliën in de loop der tijd ook voortdurend geëvolueerd, wat heeft geleid tot verschillende variaties en formuleringen. We leggen u uit wat de verschillen zijn en waar u op moet letten bij het kiezen van de juiste olie.

Welke soorten motorolie bestaan er?

Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen minerale en synthetische motorolie. Minerale oliën zijn meer geschikt voor oudere voertuigen met lagere eisen, terwijl synthetische oliën voortdurend verder worden ontwikkeld voor de complexe eisen van moderne motoren.

Minerale oliën

Minerale olie wordt gewonnen uit aardolie. Het zogenaamde raffinageproces verwijdert onzuiverheden en ongewenste koolstoffen uit de ruwe olie. Vervolgens kunnen verschillende additievenpakketten worden toegevoegd om de eigenschappen van de olie te verbeteren.

In tegenstelling tot synthetische oliën zijn de prestaties van minerale oliën beperkt door toenemende eisen zoals langere olieverversingsintervallen, toenemende vermogensdichtheid en de vraag naar soepel lopend gedrag.

Synthetische oliën

Er zijn twee verschillende productieprocessen voor synthetische oliën. Bij de eerste variant wordt de olie geproduceerd door polymerisatie. PAO-oliën zijn superieur aan minerale oliën op het vlak van smeerprestaties, temperatuurbereik en vluchtgedrag. Ze zijn echter erg duur in de productie en kunnen niet meer voldoen aan de hoge eisen van moderne motoren, waardoor het belang van PAO-oliën afneemt.

In de tweede variant wordt de olie geproduceerd door hydrokraken. Daarom worden deze oliën HC-oliën genoemd. Vandaag de dag bieden HC-oliën de best mogelijke prestaties voor alle moderne motoren. Dankzij de voortdurende verdere ontwikkeling is bijna alle olieontwikkeling tegenwoordig gebaseerd op deze synthesetechnologie. Deze oliën voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen volgens API en ACEA, wat wordt bevestigd door officiële goedkeuringen van de voertuigfabrikanten.

De benamingsvoorschriften voor synthetische olie en minerale olie kunnen internationaal verschillen.

Wat is het belang van de viscositeit van een motorolie?

De viscositeit geeft de stromingsweerstand van een olie aan of hoe viskeus die is. Voor de juiste aanduiding worden twee cijfers gebruikt. Het eerste cijfer heeft daarbij altijd een 'W', wat voor 'winter' staat. Het getal geeft dus de laagste gebruikstemperatuur van de motorolie aan. Het getal achteraan staat voor de vloeibaarheid bij een olietemperatuur van 100C, omdat motoroliën van nature viskeuzer zijn bij lage temperaturen dan wanneer ze verwarmd worden.

Hierbij geldt: Hoe kleiner het getal, hoe dunner de olie. Zo is een 5W-40 olie bij een lage koudstarttemperatuur dunner dan een motorolie met een viscositeit van 10W-40. Een 10W-30 is bij een olietemperatuur van 100°C bedrijfstemperatuur dunner dan een 10W-40.

Toch is viscositeit op zich geen kwaliteitskenmerk.

Waarom wordt motorolie steeds dunner?

Hoe dunner de motorolie, hoe minder kracht de motor hoeft te gebruiken om de olie door het circuit te pompen. Dit verlaagt het brandstofverbruik en daarom proberen autofabrikanten voortdurend om de uitstoot van voertuigen te verminderen.

Hoe dunner een motorolie wordt, hoe belangrijker de rol van de toegevoegde additieven. Terwijl de basisolie vroeger de belangrijkste prestatiecomponent van motorolie was, zijn het tegenwoordig de additievenpakketten. Moderne oliën bestaan voor bijna een derde uit additievenpakketten. Alleen deze bieden reiniging, corrosiebescherming, koeling en smering voor de oliën met extreem lage viscositeit. De eigenlijke olie is vaak alleen nog de dragervloeistof van de additievenpakketten.

Welke olie voor welk voertuig?

Bij de keuze van de juiste motorolie is het in de eerste plaats van doorslaggevend belang dat aan de specificaties van de fabrikant wordt voldaan. Inmiddels bestaan er meer dan 50 verschillende fabrikantgoedkeuringen. Voordat je motorolie koopt, moet u daarom het handboek van de auto raadplegen en controleren aan welke eisen de olie moet voldoen.

Met onze oliewegwijzer vindt u binnen enkele seconden de juiste motorolie voor uw voertuig.

Oliewegwijzer

Taken van de motorolie

Wist je welke functies de motorolie in je auto eigenlijk heeft? We leggen uit waar het voor dient, waarom het belangrijk is om het regelmatig te verversen en waarom je altijd de juiste motorolie voor je voertuig moet gebruiken.

Lees verder