• 3min

Korte ritten - effecten en het voorkomen ervan

#Auto
#Oldtimer

Veelvuldig rijden over korte afstanden bevordert de voortijdige slijtage van uw auto. Dit heeft vooral betrekking op het motorsysteem. We leggen u alles uit over de negatieve effecten en hoe u deze kunt tegengaan.

Effecten van korte ritten op het motorsysteem

Veelvuldig koud starten als gevolg van korte ritten van minder dan 10 kilometer, bijvoorbeeld in de stad, heeft een negatief effect op de werking van de motor. In deze korte tijd kan de optimale bedrijfstemperatuur niet worden bereikt. De motorolie warmt niet op tot de optimale temperatuur, waardoor deze niet alle motorcomponenten bereikt, deze dus ook niet kan smeren en tegen wrijving, slijtage en schade kan beschermen.

Door de te lage temperatuur wordt de ingespoten brandstof ook niet volledig verbrand. Dit leidt enerzijds tot een verhoogde vorming van verbrandingsresten, die zich na verloop van tijd op de verstuivers en in de verbrandingskamer afzetten. Dit verhoogt het brandstofverbruik aanzienlijk, de motor loopt onregelmatig en leidt in het ergste geval tot dure motorschade. Anderzijds komt het onverbrande deel in het oliecarter terecht en mengt zich daar met de motorolie. Door dit mengsel neemt de smeerkracht van de olie af, wat op de lange termijn ook tot dure schade kan leiden.

Het betreft ook het dieselpartikelfilter: dieselpartikelfilters zijn essentiële onderdelen om te voldoen aan de wettelijke emissievoorschriften van moderne dieselvoertuigen. Deze filtert roet uit de uitlaatgassen die tijdens de brandstofverbranding ontstaan en verbrandt deze vervolgens. Op korte afstanden wordt de verbrandingstemperatuur van ca. 600°C echter niet bereikt. Dit heeft tot gevolg dat het dieselroetfilter na verloop van tijd verstopt raakt en er een verhoogd brandstofverbruik en motorproblemen kunnen optreden.

Voorkomen van schade door korte ritten

Door korte ritten wordt de olie sneller verontreinigd dan gebruikelijk. Daarom moet u de verontreinigde motorolie beslist bij een regelmatige olieverversing, ook buiten de door de fabrikant voorgeschreven intervallen, door nieuwe verversen. Onze servicewerkplaatsen bij u in de buurt regelen dit snel en eenvoudig voor u.

Werkplaats vinden

Bovendien moet u het injectiesysteem regelmatig reinigen van afzettingen of, nog beter, voorkomen dat deze zich vormen. Het Super Diesel Additief of de Injectiereiniger zijn voor beide geschikt. Deze kunt u heel eenvoudig zelf gebruiken en bij elke tankbeurt aan de brandstof toevoegen. De brandstofadditieven reinigen het inspuitsysteem van afzettingen en voorkomen dat deze zich ondanks verdere korte ritten opnieuw vormen. Vastgebrande resten worden betrouwbaar van de verstuivernaalden verwijderd en de ontvlambaarheid van de brandstof wordt verhoogd. Het verbrandingsproces van de brandstof wordt ook bij een lage motortemperatuur geoptimaliseerd, waardoor er aanzienlijk minder brandstofresten in de motorolie terechtkomen en de verontreiniging ervan wordt verminderd.

Om het roetfilter ook bij veel korte ritten op de lange termijn volledig functioneel te houden, wordt preventief het gebruik van de dieselpartikelfilterbescherming aanbevolen. Het uiterst effectieve additief vermindert de roetvorming tijdens de brandstofverbranding, dient als regeneratiehulp voor het dieselpartikelfilter en draagt zo effectief bij aan het verlagen van de uitgestoten emissies.