5-in-1 multifunctionele toevoeging

SKU: P005128
  • reiniging zonder demontage mogelijk
  • verlaagt het brandstofverbruik
  • Verbetert de verbranding
ghs07 ghs08
    Gevaar
  • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH208 Bevat Maleïnezuuranhydride. Kan een allergische reactie veroorzaken.
SKU
Informations
Container type
Container contents
Language line
PU
Pallet unit
Container type: Bus blik
Container contents: 300 ml
Language line: F-NL-D
PU: 6
Pallet unit: 1344

Productinformatie

Veiligheidsinformatiebladen

Images and documents

Motoroliën - Made in Germany

BestBrandLogos
Je recensie Je recensie
Geef een beoordeling
Moet worden verbeterd Anders dan verwacht Oké Goed Erg goed
Voer uw naam in
(Optioneel)
(Optioneel)
Geef een vaild -e -mail op
Geef een samenvatting
Geef een beschrijving op voor de beoordeling
Dit is een verplicht veld.

In order to be able to respond to your feedback and improve our service as a result, we will contact you in individual cases, if necessary, with individual queries and always with a request for confirmation of your rating at the e-mail address you provided (Art. 6 (1) lit. f DSGVO).

5
(1 Beoordelingen)
Goed spul
Harry |
Mijn SAAB 9-3 sport estate 2,0 280pk loopt er als een zonnetje door
Zakelijke klanten
Neem nu contact op met onze experts. Zoek de juiste contactpersoon in uw omgeving.
Particuliere klanten
Zoek geschikte dealers in uw omgeving. Snel en gemakkelijk met onze zoekopdrachten van de aanbod.