Reiniger und Verdünner

SKU: P000548
 • prikladno za uklanjanje masti svih vrsta
 • za čišćenje jako prljavih dijelova
 • neutralno prema plastici, lakovima i metalima
 • odlično svojstvo otapanja
ghs02 ghs07 ghs08 ghs09
  Opasnost
 • H225 Lako zapaljiva tekućina i para.
 • H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
 • H315 Nadražuje kožu.
 • H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
 • H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
SKU
Pojedinosti
Vrsta spremnika
Sadržaj spremnika
Jezici
Jedinica pakiranja
Paletna jedinica
Vrsta spremnika: limenka lim
Sadržaj spremnika: 1 l
Jezici: D-GB-F-I-E-NL-P
Jedinica pakiranja: 6
Paletna jedinica: 360

Podaci o proizvodu

Sigurnosni listovi

Images and documents

Motor oils - Made in Germany

BestBrandLogos
Vaša recenzija Vaša recenzija
Unesite svoje ime
(Neobavezno)
(Neobavezno)
Unesite valjanu adresu e-pošte
Unesite sažetak
Molimo, dajte opisnu ocjenu
Ovo je obavezno polje.

Kako bismo mogli odgovoriti na Vaše povratne informacije i time poboljšati našu uslugu, ako to bude potrebno, u pojedinačnim ćemo Vas slučajevima kontaktirati na adresu e-pošte koju ste naveli, s pojedinačnim pitanjima i uvijek sa zahtjevom da potvrdite svoju ocjenu (čl. 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Your opinion is important to us!

Be a trailblazer and rate the product, so that others can benefit from your experience and we can keep on optimising!
Jane Doe 23.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Jane Doe 23.06.2024
Your opinion is important to us! Be a pioneer and rate the product so that others can benefit from your experience and we can always optimize!
Poslovni korisnici
Odmah se obratite našim stručnjacima. Pronađite pravu osobu za kontakt u svojoj blizini.
Privatni korisnici
Pronađite odgovarajućeg trgovca u svojoj blizini. Brzo i jednostavno uz našu pretragu trgovaca.