Vanliga frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta vår tekniska support. Telefon: +49 731 1420-871

Moderna motoroljor måste alltid kunna blandas med varandra, oavsett typ. Det är ju inte alltid säkert att föraren vet vilken motorolja som användes av verkstaden i samband med oljebyte.

Nej! Du kan självklart alltid använda passande LIQUI MOLY-produkt.

Man behöver inte vara expert för att fylla på olja i bilen. Det finns dock vissa viktiga punkter som man bör tänka på:

  • Fastställ den exakta oljenivån innan du fyller på med mer motorolja. Detta sker i regel med oljemätsticka (ofta färgmärkt i området kring oljepåfyllningsröret). Fordonet ska stå på ett jämnt underlag. Du mäter helt enkelt genom att dra ut oljemätstickan, torka av eventuell olja, sätta tillbaka stickan och dra ut den igen. Nu kan du läsa av den exakta oljenivån och vid behov fylla på med mer olja.
  • Mellan området MIN. och MAX. på oljemätstickan ryms i regel en liter.
  • Använd rätt olja. Om du inte vet vilken olja du ska använda kan du ta hjälp av vår oljeguide eller ringa teknisk support på +49 731 1420-871.

Oljenivån i motorn måste alltid vara korrekt. Både för lite och för mycket olja kan ge upphov till skador på motorn. Fyller man på för mycket olja kan det leda till ökad bildning av luftbubblor. Dessa luftbubblor sugs sedan upp av oljepumpen och leds genom motorn till smörjställena. Eftersom luft som bekant inte smörjer uppstår ökat slitage på de ställen som ska smörjas, vilket kan leda till motorskador.

Ytterligare ett problem med överfyllning är förhöjt oljetryck. Detta kan leda till att de tätningar som ska hålla oljan kvar i motorn flyttas ur sin position eller skadas så att motorn blir otät.

Förkortningen API står för American Petroleum Institute. Detta institut fastställer kvalitetskraven och provkriterierna för smörjmedel som motor- eller växellådsoljor.

Frågan om vilken motorolja som ska användas för dieselmotorer återkommer ständigt. Numera finns det dock inga speciella motoroljor för dieselmotorer. Moderna motoroljor uppfyller kraven både för bensin- och för dieselmotorer. Det som är viktigt när man väljer passande motorolja är specifikationerna eller godkännandet från biltillverkaren. Om dessa uppgifter finns angivna på produktförpackningen kan oljan användas för respektive motor. Oavsett om den drivs av bensin eller diesel.

Om en bil används främst för korta sträckor leder det till att det kondensvatten som uppstår till följd av temperaturskillnader blandas med olja så att det inte kan avdunsta. Denna blandning mellan vatten och olja avlagras i hela motorn. Vid oljepåfyllningsöppningen syns den i form av ett ljusbrunt slam. LIQUI MOLY erbjuder ett spolmedel för oljeslam för rengöring av motorn.

Färgen på oljan säger inget om kvaliteten eller åldern. Oljan kan till exempel innehålla kemiska tillsatser som färgar oljan så att den ursprungliga färgen (bärnsten) inte längre syns.

Det går inte att göra någon allmängiltig uppskattning av hur ofta motoroljan måste fyllas på. Oljeförbrukningen kan nämligen variera kraftigt även mellan likadana motorer. Så länge ingen oljenivåindikering är installerad ska oljenivån kontrolleras varje gång bilen fulltankas och anpassas vid behov.

Viktigt när du väljer motorolja är att beakta biltillverkarens specifikation eller godkännande. Du hittar dessa uppgifter i bilens bruksanvisning. Om dessa uppgifter finns angivna på produktförpackningen kan oljan användas för respektive motor. Om du är tveksam kan du ta hjälp av vår oljeguide eller ringa teknisk support på +49 731 1420-871.

Motoroljans nivå kontrolleras alltid i driftvarmt skick. Detta säkerställer att motorn försörjs optimalt med smörjmedel i den temperatur som den har oftast.

Beakta alltid tillverkarens rekommendationer när du väljer olja för snöfräsning. Enligt våra erfarenheter lämpar sig vår Special Tec LL 5W-30 dock till de flesta snöfräsar på marknaden.

Vi får alltid frågor som ”vad anser ni om ett oljebyte efter så långt som två år?” Utan en grundlig labbanalys av den gamla oljan kan föraren inte bedöma motoroljans skick, varken med hjälp av färgen eller genom att gnida oljan mellan tumme och pekfinger. Vid vilken tidpunkt oljebyte måste ske fastställs antingen av själva fordonet (variabelt intervall), eller så föreskriver tillverkaren fasta intervaller baserat på körsträcka eller tid. Om bytesintervallerna är variabla indikerar fordonet när det är dags för oljebyte. Körsträckan fram till nästa oljebyte kan kontrolleras i bilens meny. Om ett fast bytesintervall föreskrivs står datumet i regel på oljeetiketten i motorrummet eller i fordonets servicehäfte.

Absolut! Moderna motorer är ultrakomplexa mekaniska aggregat. Till följd av de höga krav som ställs på dem kräver de smörjmedel som anpassats till respektive material och egenskaper. Om fel olja fylls på kan det därför leda till ökat slitage eller motorskador.

Främst i dieselmotorer men även i bensinmotorer finns ofta sotrester i oljekretsloppet. Det räcker att motorn arbetar några varv för att oljan ska bli svart. Detta är dock inget att oroa sig för eftersom oljan gör det som den ska, nämligen rengör! Oljan tar upp sotpartiklarna i motorn och leder dem sedan till oljefiltret.

Olja i mindre dunkar håller i minst fem år – under förutsättning att den lagras torrt och i temperaturer mellan + 5 °C och + 30 °C samt skyddas mot direkt solstrålning. Källaren är perfekt för lagring, inte garaget.

Beakta alltid uppgifterna från gassystemets och motorns tillverkare. Om biltillverkaren har utfärdat allmännare specifikationer (t.ex. ACEA C2/C3 eller C4) ska oljor med låg halt av aska i enlighet med dessa specifikationer föredras. Dessutom är det ofta en fördel att använda Cera Tec som oljetillsats för gasdrivna motorer. Optimal dosering är 7 % till 8 % i motorolja.

2-taktsolja löses upp fullständigt i bränslet och separeras inte ens om fordonet står stilla länge.

Avgörande för valet av olja är kvalitet och tillverkarens uppgifter, inte viskositeten. Denna information anges på förpackningen. Specifikationen 5W-30 hänvisar endast till oljans flytande tillstånd vid en given temperatur, det är ingen indikation på kvalitet.

Ja! Blandbarheten för olika motoroljor måste vara angiven för att påfyllning ska kunna ske när som helst. Beroende på vilken olja som fylls på ändras dock kvaliteten resp. egenskaperna hos den befintliga oljan.

I motoroljan tillsätts molybdensulfid. Denna antracitfärgade tillsats syns tydligare än oljans ”normala” färg.