Wähle ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für deinen Standort zu sehen. Select another country or region to see content for your location. Seleccione otro país o región para ver el contenido de su ubicación. Selecteer een ander land of een andere regio om de inhoud van uw locatie te zien. Vælg et andet land eller område for at se indhold, der er specifikt for din placering. Voit katsoa paikallista sisältöä valitsemalla jonkin toisen maan tai alueen. Choisissez un pays ou une région pour afficher le contenu spécifique à votre emplacement géographique. Επίλεξε μια άλλη χώρα ή περιοχή, για να δεις περιεχόμενο σχετικό με την. Scegli il Paese o territorio in cui sei per vedere i contenuti locali. 別の国または地域を選択して、あなたの場所のコンテンツを表示してください。 Velg et annet land eller region for å se innhold som gjelder der. Escolha para ver conteúdos específicos noutro país ou região. Välj ett annat land eller område för att se det innehåll som finns där. Konumunuza özel içerikleri görmek yapmak için başka bir ülkeyi veya bölgeyi seçin. Chọn quốc gia hoặc khu vực khác để xem nội dung cho địa điểm của bạn

Diese Box wird angezeigt, da die Seitensprache nicht mit einer den Browsersprachen übereinstimmt.

CloseVad är tillsatser?

LIQUI MOLY förklarar vad vitaminer betyder för motorn

Vad är tillsatser?

Definition: Additiv, tillsats, (härlett från latinets ”additivum” = tillsätta) är hjälp- eller tillsatsämnen som tillsätts till produkter i låga halter för att uppnå eller förbättra bestämda egenskaper.

Användning

LIQUI MOLY-tillsatser kan du fylla på själv direkt i motorn eller i bränsletanken innan du tankar. Du behöver inte besöka verkstaden (användningsanvisningar finns på produktens baksida).

Går det att spara pengar genom att använda en tillsats?

LIQUI MOLY-tillsatser har några uppenbara fördelar, exempelvis genom minskad bränsleförbrukning eller genom att motorns går optimerat. De indirekta fördelarna blir dock ännu större. Om motorns olje- och bränslesystem rengörs, vårdas och konserveras med LIQUI MOLY-tillsatser, ökar fordonets tillförlitlighet och dess livslängd förlängs. Med hjälp av våra tillsatser kan du således lätt spara in pengar på dyra reparationer.

Smutsig motor

Vid varje förbränningstillfälle blir mycket små partiklar kvar i motorn. Dessa utgörs av avlagringar som fastnar i förbränningsrummen, vid insprutningsmunstyckena, ventilerna eller munstyckesnålarna. Resultatet: Sänkt motoreffekt, ökad bränsleförbrukning, högre sotutsläpp och mer skadliga ämnen. LIQUI MOLY-tillsatserna avlägsnar befintliga avlagringar och förhindrar att nya bildas. Förbränningen optimeras.

Läckande kylare

Vid läckor i kylarsystemet kan problemet lösas med hjälp av tillsatser. Genom tillsatserna tätas små läckor genast och fullständigt. Man slipper att ständigt fylla på kylvatten och göra omständliga sökningar efter läckor.

Låga temperaturer

När temperaturen ligger under 0 °C kan paraffinet i dieseloljan kristallisera och sätta igen bränslefiltret. Detta går att förhindra med hjälp av Diesel Fließ Fit från LIQUI MOLY. Beroende på bränslets kvalitet kan dieseloljan hållas flytande ned till temperaturer på minus 31 °C.

Bränslekvalitet

Moderna motorer kräver hög bränslekvalitet. Denna kan dock variera mellan olika länder och ibland till och med mellan olika bensinstationer. Om bränslekvaliteten är lägre, når motorn inte full effekt och den går ojämnt. Bränslet förbränns inte rent, så att rester ansamlas inuti motorn, vilket kan leda till skador. Med LIQUI MOLY-tillsatserna kan bränslekvaliteten förbättras väsentligt.

Mervärde genom användning av tillsatser

Säsongsfordon/avställda fordon

Bensin har inte obegränsad hållbarhet utan åldras. Med rätt tillsats från LIQUI MOLY kan denna åldringsprocess fördröjas samtidigt som bränslesystemet skyddas mot korrosion. Detta är viktigt för fordon som inte körs på flera månader. Detta är ändamålsenlig även för andra bensinmotorer såsom gräsklippar- och motorsågsmotorer som inte heller används under längre tid. I annat fall kan motorproblem uppstå på grund av bensin, som har stått för länge, och motorskador kan uppträda genom korrosion . Det kan också vara farligt för dieselfordon, som är avställda under längre tider, såsom lantbruks-/byggmaskiner, båtar och campingfordon. Under gynnsamma betingelser kan svampar, bakterier och jäst börja föröka sig i dieselbränslen. Vattnet som krävs för tillväxten samlas som kondensvatten på tankbottnen genom tankens dag- och nattandning och fördelas i små mängder i bränslet. För tillväxten krävs det utöver detta kemiskt bundna grundämnen såsom svavel, fosfor och spårämnen i dieseloljan. Dessa svampar, bakterier och jästsorter sätter i det långa loppet igen filter och bränsleledningar. Förebygg mikrober i tanken genom att regelbundet använda en antibakterietillsats för dieselolja från LIQUI MOLY för att förhindra att bakterier uppstår.

Oljeförluster

När en bil läcker olja eller förbrukar för mycket olja kan orsaken vara gamla packningar. Även för detta användningsområde erbjuder LIQUI MOLY tillsatser. De regenererar gummi- och plastpackningar och gör dem mjuka och smidiga. Detta minskar oljeförlusterna. Man behöver köra cirka 600 till 800 kilometer för att dessa beståndsdelar skall kunna börja verka.

Miljöskydd

Tillsatser skonar miljön. För rena motorer förbränner bränslet på ett effektivare sätt och utnyttjar energin, som ingår däri, optimalt. De förbrukar mindre bränsle än en motor, som är nedsmutsad med avlagringar. Det betyder lägre CO₂-utsläpp och en fördel för miljön.

Säkerhet

Tillsatser bidrar visserligen inte direkt till körsäkerheten såsom exempelvis bromsar eller säkerhetsbälten. De ger dock ett värdefullt bidrag till fordonets driftssäkerhet.

Oljetillsatser

De tillsätts direkt till oljan och är lämpliga för alla motor- och växellådeoljor som är vanligt förekommande i handeln. De förbättrar oljans egenskaper och minskar således förslitningen och oljeförbrukningen. Genom extra lågfriktionsegenskaper minskas den inre friktionen och bränsleförbrukningen sjunker. Motorns och växellådans livslängd höjs och driftsäkerheten säkerställs.

Bränsletillsatser

De tillsätts direkt till dieselolja eller bensin. Bränsletillsatser avlägsnar avlagringar i hela bränslesystemet, vid insprutningsventilerna/munstyckena, inloppsventilerna, tändstiften samt i förbränningsrummet och förhindrar nybildning. De vårdar alla komponenter i bensininsprutningsmotorer, skyddar hela bränsleanläggningen mot korrosion, optimerar AU-värde och motorns prestanda samt förbättrar gasresponsen. Rena motorer förbrukar mindre bränsle och således reduceras utsläppen av skadliga ämnen.

Kylmedelstillsatser

De blandas in direkt i kylsystemet. Kylarrengöringen löser upp kalk- och oljehaltig smuts, avlagringar och slam i kylsystemet. Kylartätningen försluter små otätheter som hårfina sprickor och porösa fogar i kylsystemet på ett tillförlitligt sätt. Kylartätningen kan användas förebyggande eller för problemlösning.


Sverige

Europe

Bosna i Hercegovina
Bŭlgariya
Czechia
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hrvatska
Ireland
Italia
Kosovë
Latvija
Lietuva
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Slovensko
Srbija
Suomi
Sverige
Türkiye
Ελλάδα
Македонија
Монтенегро
Россия
Србија
Украина

Asia Pacific

Australia
Brunei
Indonesia
Malaysia
Myanmar
New Zealand
Pakistan
Singapore
Thailand
Việt Nam
Казахстан
Киргизия
ישראל
ایران
中国
日本
대한민국

Americas

Argentina
Bolivien
Brasil
Chile
México
Paraguay
Perú
Trinidad & Tobago
Uruguay

Africa, Middle East and India

South Africa
Uganda

The United States, Canada and Puerto Rico

Canada
USA