• 11/06/2018
  • Produkter

Våra oljetillsatser mot motorslitage

Oil Additiv, Motor Protect och Cera Tec: Värt att veta om våra tre experter på slitageskydd

Extra skydd för motorn – så fungerar våra tre oljetillsatser mot motorslitage. Gemensam nämnare: När man blandar i en tillsats i motoroljan minskas friktionen. Detta leder till minskad bränsleförbrukning och reducerat slitage. På så sätt kan du skydda motorn mot förtida kolvskador i samband med oljeförlust. Här får du veta mer om vilken tillsats som lämpar sig för vem.

Fysiskt grundskydd med Oil Additiv

Klassikern bland tillsatserna är den första produkt som vi släppte på marknaden. Trots att det har gått 60 år sedan dess, finns den fortfarande i vårt sortiment med ännu bättre egenskaper. Det innehåller molybdensulfid eller MoS2. Det är en grafitliknande substans som fungerar som ett smörjmedel.

  • MoS2 bildar en mycket tålig smörjfilm på nötande och glidande delar.
  • Det reducerar friktionen och gör så att aggregaten arbetar smidigare.
  • Kontakt mellan metallytor undviks och motorn skyddas mot slitage.

För vem: Ett prisvärt grundskydd för äldre fordon och oldtimers.

TILL PRODUKTEN

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE

Kemiskt skydd med Motor Protect

Motor Protect är en modern tillsats som arbetar helt utan fast smörjmedel. Högtryckstillsatser för slitageskydd bildar ett mycket tunt, halt skikt på glidställena i motorn. Skiktet formar sig när delarna utsätts för slitage.

  • Tillsatsens skyddseffekt varar i 50 000 km.
  • Motor Protect säkerställer optimal motoreffekt och tystare gång.
  • Fler fördelar är mindre slitage och längre livslängd för motorn

För vem: Downsizing blir allt vanligare i samband med utveckling av motorer. Det innebär samtidigt att det kan uppstå större tryck och högre temperaturer i motorn. Det kemiska skyddet i Motor Protect lämpar sig särskilt bra i detta sammanhang. Produkten rekommenderas därför främst för nyare fordon.

TILL PRODUKTEN

SÖK ÅTERFÖRSÄLJARE

2 in 1: Fysiskt och kemiskt skydd med Cera Tec

Cera Tec är en högteknologisk tillsats som förenar fördelarna med Oil Additiv och Motor Protect.

  • Till skillnad mot Oil Additiv används inte MoS2 som fast smörjmedel, utan istället mikroskopiska keramikpartiklar.
  • Den kemiskt och termiskt högstabila mikrokeramiken ger smidigare gång och minskar bränsleförbrukningen.
  • Cera Tec skyddar effektivt i upp till 50 000 km.

För vem: 2-i-1-lösningen för alla som vill ha dubbelt skydd.

TILL PRODUKTEN

SÖK ÅTERFÖRSÄLJAR

[Translate to Schwedisch:] Verschleißschutz-Additive von LIQUI MOLY