• 04/05/2020
  • Corona-Krise

"They never come back"

LIQUI MOLYs VD Ernst Prost om kraven för den kommande uppgången

Kära kollegor,

hjärtligt välkomna till vecka 19. Efter det långa veckoslutet önskar jag er en avkopplande arbetsvecka:-)

En truism från boxning, som för övrigt motbevisats flera gånger, är: "They never come back". – Vi behöver inte bry oss eftersom vi aldrig var borta.... Inga uppsägningar, ingen korttidspermittering, ingen "service-genom-föreskrifter"-mentalitet, ingen nedgång, ingen telefonsvarare som enda kontaktperson för kunderna, inget stillestånd, ingen lathet under coronakappan, inget retirerande, inget ge upp, ingen kapitulation, inget gnäll och inget skjutande på liggande klot!!! Den som inte vilar, rostar inte... det stämmer. Meningsfullt arbete skyddar mot apati och flegma. Stämmer ännu bättre! Innan framgången har gudarna svettats. Så är det också hos oss....

Jag glädjer mig som ett litet barn inför julafton inom kort när lådan åter öppnas. Efter all nedgång och låsning kommer nu fasen med återhämtning och inhämtning. För mig blir frågan inte så mycket när detta kommer utan om vi är väl rustade för det. Har vi tillräckligt med varor i lager? Passar våra system de förändrade strukturerna i världen? Är vi rustade för det angrepp jag förväntar mig? Är vi fortfarande vältränade och smidiga? Jag vill inte ge upp vårt mödosamt tillkämpade försprång över våra konkurrenter, eftersom vi då kanske blir sömniga eller rädda för vårt eget mod.

Jag kan inte förstå att vissa människor tror att ingenting är möjligt längre. Det finns för närvarande många negativa exempel på sovvagnshantering av krisen i alla typer av branscher. Krisen finns fortfarande hos många företag, men bara under normal arbetstid, måndag till fredag, 9:00 till 16:00. Kvällar och helger är och förblir för somliga samtida måttet på alla saker och nästan heligt. Ja mitt herrskap, med regelbundna kvällar och avkopplande helger som börjar vid lunchtid på fredag kan vi definitivt inte komma till rätta med denna kris.... För oss finns varken rollen som offer eller gnäll på högsta nivå. Vi är kämpar – och vi är arbetare, tänkare och handligskraftiga. Jag vill att VI ska vara ett exempel på optimism, tillförsikt, kampanda men också på utmärkt förberedelse för den kommande tiden inom ramen för vår krishantering.... Jag säger till er:

Aldrig tidigare har tiden varit gynnsammare för oss när det gäller att erövra ytterligare marknadsandelar, än nu. Kom ihåg: att vi för tolv år sedan agerade på samma sätt i den senaste krisen och att vi då precis som nu blev marknadsledande i Tyskland. Detta försprång, som vi skaffade oss under finanskrisen, har ingen av våra konkurrenter lyckats hämta in. Med vår erfarenhet och denna blåkopia går vi också till så många andra länder som möjligt. Minska inte kapaciteten, utan öka den. Fortsätt att producera och bygga upp lagret!

Vi kommunicerar outtröttligt med hela världen, samtidigt förbättrar vi våra tjänsteerbjudanden för verkstäder, återförsäljare och bilförare. Det är inte bara reklam, det som vi för närvarande gör överdrivet. Hela vårt utbud av tjänster, som vi betjänar våra kunder med, blir fortfarande mer omfattande, precist och kundorienterat. Inte bara fler produkter utan alltid mer lämpliga produkter plus service-hotlines, utbildningserbjudanden, informationspaket och naturligtvis också våra hjälpprogram för våra partners och affärsvänner – allt detta hjälper oss att lämna startblocken med hög hastighet innan våra konkurrenter över huvud taget börjar gå till starten.

Vänligen håll nära kontakt med våra kunder med den typiska Liqui Moly-relationen: professionella affärer och samtidigt mänsklig hjälp. Och glöm inte: Kriser bekämpar man inte med korttidspermittering utan med mer arbete!!!

Tack så mycket för det!

Er

Ernst Prost