• 24/04/2020
  • Corona-Krise

„Svordomar är själens avföring“

LIQUI MOLYs VD om energiskt angrepp istället för ängsligt duckande

Hej!

kära följeslagare,

 

om svordomar är själens avföring så har jag en utmärkt matsmältning :-) Nej jag vill inte äta något i mig själv. Eftersom det skulle belasta min själ... Denna kris avslöjar redan allt möjligt. Tre gånger om dagen tänker jag på frasen: Den verkliga vännen upptäcker man bara i nöden. Det finns överraskningar i båda riktningarna... Men också Hölderlins insikt om att där faran ökar växer också det goda och räddningen, det kan man se varje dag. Då växer människor ut, de tar itu med saker, hjälper och bidrar personligen till att övervinna denna kris och till att hjälpa andra människor.

Emellertid ser man inte de med starka armar och breda axlar (och tjocka penningpåsar) längst fram, som det borde vara, istället är det de med stora hjärtan som vår herre har försett med empati och medkänsla, med kreativitet och ansvar. Även under krisen kan vissa människor inte sluta att först och främst tänka på sig själva, sedan på sig själva och slutligen på sig själva. Så måste det ha varit på Titanic också.... Nu är vi inget fartyg, utan ett företag med 1 000 personer ombord – det är besättningen - och ytterligare några 10 000 passagerare – det är våra kunder, våra affärsvänner...

Vi har svår sjö men ingen slagsida. Vinden blåser framifrån men det är inget nytt för oss. Kanske måste vi ro mer – till och med helt säkert. Då gör vi halt. Sannolikt måste vi också ösa där vatten har trängt in. Än sen då? Inte heller något problem! – livbåtarna behöver inte göras klara. Och absolut inte använda "rädda sig de som kan" eller beordra "man över bord". Det passar inte för oss. Hellre svära ordentligt och kraftfullt attackera istället för att klä upp sig.

När såg eller hörde ni något från våra konkurrenter? Alla har tagit skydd, arbetar hemma eller är korttidspermitterade. Den enda som arbetar är telefonsvararen... Underbart! Jag har inte förväntat mig något annat och om inte annat har ett multinationellt företag möjligheter. Den rätta tiden och en unik chans för ett stort angrepp på vår konkurrens!!! Killarna tar skydd redan under normala tider och är rädda för att göra något felaktigt. Nu kan vi göra tvärtemot och verkligen sätta igång och triumfera. Vi kan gasa och vi kan visa att vi som företag utför vår uppgift i samhället - och på ett ansvarsfullt sätt i samhället. Vi säljer som världsmästarna, men vi hjälper också till som världsmästarna. Det ligger ingen beräkning bakom detta – det är vår natur. Jag ser varje dag hur vi gör vårt allra bästa med varje fiber i vårt hjärta, vår själ och vår hjärna: Pengar, arbete och medkänsla. Det kan och får inte vara på något annat sätt. De som sitter i sin soffa och väntar på att allt ska bli bra igen har inte förstått varför ett företag överhuvudtaget finns där och vad som egentligen skapar människor.

Somliga talar om ekonomin å ena siden och å andra sidan medborgarna. Denna bild stämmer inte. Medborgarna är ekonomin och ekonomin består av medborgare. Titta på andra länder för att se hur mycket smärta människor känner när ekonomin kollapsar. En fungerande och kontrollerad ekonomi är källan till välstånd, säkerhet och även människors hälsa. Jag kräver inte mer av någon annan än av mig själv. Nu måste vi gynna ekonomin och därmed människorna – i Tyskland och även i alla länder där våra kunder och vänner bor och arbetar. Två tredjedelar av vår verksamhet sker genom vår export utanför Tyskland. Då kan man inte bara ta, då måste man även ge! Det är det minsta vi 1 000 bör, kan, får och måste göra nu. Jag räknar med er - precis som de senaste 30 åren. Och ni kan räkna med mig!

 

Er

Ernst Prost

VD