• 19/05/2020
  • Corona-Krise

"Skärpning"

LIQUI MOLYs VD Ernst Prost om att hugga tag i stället för att vänta

Kära entreprenörskollegor,

 

allt är sannerligen nog komplicerat. Enkelt och problemfritt finns över huvud taget inte mer. Vår verksamhet och vårt arbete försvåras alltmer genom alla möjliga byråkratiska och rättsliga hinder. Då får vi inte själva göra saker mer komplicerade, ett stort ståhej om att inte göra något eller "spela" på närliggande krigsskådeplatser som inte ger något. Fokusera på det väsentliga, på vår verksamhet, på våra kunder och på vårt varumärke – och därmed på vår existens och vår överlevnad. – Det är vad jag förväntar mig av oss i allmänhet, inte bara under coronakrisen. Låt oss inte komma bort från denna väg!

Den största möjligheten för en framgångsrik segerstrategi ligger i ett konsekvent genomförande.... Den bästa planen gör ingen nytta om man bara halvhjärtat satsar på genomförandet. Det som behövs är att tänka OCH handla. En viss uthållighet, ja till och med en hälsosam halsstarrighet är då till nytta. Ge inte upp – aldrig, även om svårigheter uppstår! Det är rätt. Var målmedveten och kämpa! Återigen är förutsättningen att man är övertygad om sina egna idéer och visioner, av sitt uppdrag och sin mission. Man måste tro på det man gör... - Och bäst av allt, tro på sig själv. Vårt hus är i god ordning och för att det ska förbli det måste vi arbeta, skapa och slita. Hoppas och vänta eller prata klokt räcker definitivt inte till. Vi måste parera förändringar och omvälvningar i vår omgivning. Att ducka och önska att allt förblir som det alltid har varit (eller blir bättre av sig självt) är enfaldigt. Det är bättre med hänsynslös analys av det som händer (eller går fel) och sedan konsekvent optimera, göra och hugga i. Analysera fel noga och eliminera dem. – Det handlar inte om att fördela skulden utan alltid om för bättringar.

Vår övergripande ekonomiska och entreprenörsmässiga utveckling visar inte bara styrka utan också alla möjliga svagheter och faror – det är just dessa saker som vi måste ta itu med och förbättra! Om man väntar ut problemen så försvinner de inte. Och gårdagens "gamla skit" leder ingenstans. Livet består nu en gång av förändring – oavsett om det passar oss eller inte. Och den som inte följer med tiden, den följer med tiden... Vi har en hälsosam blandning av "gamla kaniner" och "unga grönsaker". Rutin och uppbrott. Erfarenhet och nyheter. Jag älskar den här sammansättningen i vårt lag.

Om vi själva vill göra bra saker för oss – och det finns inget som talar emot det – måste vi dock först själva göra det som är nödvändigt: generera inkomster, öka vinsten, begränsa kostnaderna och utveckla hållbara koncept och strategier. På grund av den byråkrati som tvingas på oss utifrån och genom liknande ansträngningar som föds av oss själva får vi aldrig glömma att företaget bara överlever om vi själva gör vårt arbete smart och kraftfullt, varje dag.

Om vi bara ägnar oss åt ekonomiska utskott, regeluppfyllande, dataskyddsförordningen och liknande verksamhet och därutöver alla möjliga självvalda sysselsättningsprogram har vi inte tid för det viktiga arbetet med produkter, kunder, tillverkningsprocessen, leverantörerna och konkurrenterna. Innan vi ägnar oss åt någon frivillig "rolig övning" och bryter ut i nya "hjältedåd" måste vi alltid först göra det bästa för vårt hus och radikalt förbättra de saker som inte fungerar bra och behärska vår kärnverksamhet. Det ger oss tillräckligt med arbete. Och det är vad vi mäts mot och inte volymen på de biljud som vi producerar men som inte tar oss en centimeter framåt. Vi är inte en koncern och ingen myndighet, men ett kraftfullt gäng!

När ni läser tidningen stöter ni alltid (även vid icke-kris) på rubriker som: "Personalminskning – för högre avkastning" eller "Nedskärningar på grund av strukturomvandling". Egentligen har man sovit över utvecklingen eller förlitat sig på framgången i svunna tider, istället för att ta rodret och skärpa sig. Det ska inte hända oss, därför säger jag "Försvara begynnelsen!". Minska inte – speciellt i problemtider och ännu mer i framgångstider – våra ansträngningar och vår prestation! Det är lättare att vinna en tävling med starka muskler än om man kommer dit utan lust och går på knäna. Redo och stabil – så ser jag oss.

För att säkra framtiden för vårt företag kan jag bara citera följande tankar: Det finns saker, om vilka vi vet, att vi vet det. Sedan finns det saker, om vilka vi vet, att vi inte vet det. Och för det tredje finns det saker, som vi en gång inte visste om att vi inte visste det…. Överraskning!

Eller med andra ord: Man ser bara det man känner till. Inte bara möjligtvis, utan snarare ganska säkert så finns det saker som vi inte känner till och som vi inte vet om. Så hur ska vi ställa oss till detta? Svar: håll dig vaken varje dag, fokusera på det väsentliga, få jobbet gjort och gör inga onödiga jippon. Förbli blygsam och se vad som är möjligt. Titta vart resan går, reagera konsekvent på förändringar och frukta inte förändringar, utan se dem som en möjlighet. Och gör aldrig denna åsnas misstag, den som går på isen eftersom det gick så bra för den....

 

Er

Ernst Prost