• 08/07/2020
  • Corona-Krise

Rätt drivning

Ernst Prost, VD LIQUI MOLY, om jakten på det idealiska drivmedlet för bilar

Kära kollegor!

Tog stenåldern slut för att det inte längre fanns några stenar? Nej, jag tror knappast det. Inte heller tog bronsåldern slut för att bronsen tog slut, utan för att det fanns något som var bättre. Och när det finns något bättre än dagens förbränningsmotor, kommer även den att ersättas av något annat. Inte för att våra lager av olja och bensin tar slut, utan för att en teknik som jämförelsevis är bättre står till förfogande. Kanske blir det elmotorn. Eller kanske vätgasdrivning... eller optimerade diesel- och bensinmotorer drivna av syntetiskt framställda drivmedel och därför mer miljövänliga än alla elmotorer... Nyckelordet här är ”livscykelanalys”.

När jag tänker tillbaka på min tid som bilmekaniker, slår det mig att vi med ett par enkla handgrepp och vridningar på inställningsskruvar, t.ex. på förgasaren, insprutningspumpen eller ventilstyrningen, kunde sänka bränsleförbrukningen och utsläppsvärdena avsevärt. Enligt min mening har dagens konventionella diesel- och bensinmotorer långt ifrån nått full teknisk mognad. Det finns ytterligare utvecklingspotential. Och den avgörande faktorn är resultatet av motorns livscykelanalys, inräknat tillverkningskostnaderna och de belastningar på miljön som tillverkningen av batterierna medför. Och då tillåter jag mig tvivla på elmotorernas överlägsenhet både när det gäller ekonomi och miljövänlighet, framför allt om man studerar det totala miljöavtrycket för en viss typ av drivning. Varför inte forska förutsättningslöst? I alla riktningar. Att optimera något befintligt ger ibland bättre resultat än att med alla medel försöka tvinga fram något nytt. I synnerhet gäller detta den enorma utvecklingspotential som fortfarande döljer sig i dieselmotorn och inte bara skulle kunna göra denna drivning ekonomisk utan också miljövänlig. Med tanke på de drastiska förbättringar som åstadkoms enbart genom att använda moderna oljor och våra tillsatser, vågar jag förutspå att förbränningsmotorn långt ifrån förlorat slaget mot elmotorn än. Politiker och företag behöver bara ge utvecklarna och ingenjörerna chansen och möjligheterna... Det handlar också om jobben i den befintliga industrin och inte bara om att hylla sådana jobb som uppstår på gravarna av de tidigare. Man bör även involvera konsumenterna i det hela. I en undersökning som vi lät utföra nyligen, säger sig en överväldigande majoritet bland köpberedda kunder föredra förbränningsmotorn. Och det på goda grunder. Framförallt är det diesel som med sina lägre CO2-utsläpp i kombination med effektiv avgasrening skulle kunna bidra till att minska de totala föroreningarna i linje med de europeiska miljömålen.

Och sedan länge är det inte heller endast en vision, utan tekniskt genomförbart, att med hjälp av solenergi framställa syntetiska drivmedel eller vätgas för bränsleceller att driva motorn med. Helt utan batterier, och utan den råmaterialsexploatering som krävs för dessa.

I alla fall verkar det bättre än att använda el producerad till pseudo-miljövänliga elbilar i föråldrade kolkraftverk (som vi med miljarder av skattebetalarnas pengar ger konstgjord andning här i Tyskland fram till 2038), eller som kommer från strålningskontaminerade kärnkraftverk. Om vi med oförminskad mobilitet ska kunna minska utsläppen och öka klimatskyddet, gäller det på lång sikt sannolikt också att vi använder oss av en mix av olika tekniska lösningar. Men inte en påtvingad monokultur för uppfinnarnas och utvecklarnas land.

Bästa hälsningar

Er 

Ernst Prost