• 09/06/2020
  • Corona-Krise

Maktens arrogans

LIQUI MOLYs VD Ernst Prost om värdighet och ledarskapets börda

Kära entreprenörskollegor,

arrogansen är inte alltid tydligt synlig, slyngelaktig, inbilsk och med en upphöjd näsa, ibland är den väl kamouflerad i maktens klänning.... Skrytmånsen, med sin lånade makt på grund av sin position, känner man alltid igen vid första anblicken. Men hur är det med de samtida som spelar ut sin makt ganska subtilt och även bakvägen?

Alla former av arrogans är skadliga. Men den arrogans som makten utövar är en värsta eftersom den skadar den sociala sammanhållningen, friheten och demokratin och även skadar drabbade personer. "Gör någon till chef så upptäcker du dennes karaktär..." Makt korrumperar, makten sätter sin egen disciplin och det egna samvetet på prov varje dag. Endast de som motstår maktens frestelse kommer att leva upp till sin funktion som ledare.. Att anspråkslöst och anständigt fortsätta att arbeta vidare trots makt och många möjligheter kräver en bra karaktär och ett stort hjärta.

Jag tror att många människor använder sina positioner för att berika sig själva och för att leva ut sitt ego. Å andra sidan finns det inga tecken på ansvar för andra människor och för den stora helheten…. En sådan typ av person finns tyvärr alldeles för ofta inom näringslivet liksom inom politiken och medielandskapet och därmed i hela vårt samhälle.

När jag tittar på vårt företag på det här sättet ser jag inget av detta. Jag är ganska säker på att huvuddelen av vår framgång kommer från det faktum att alla ställer upp för saken, tjänar företaget, sköter sina uppgifter och sitt arbete och sörjer för att ingen lämnas kvar, ingen blir mobbad och att alla känner glädje och njuter av sitt framgångsrika arbete. – Om du känner för det och har tid kan du läs mina uttalanden i gårdagens upplaga av Südwest Presse.

Ja, trots alla framgångar har vi förblivit jordnära, ödmjuka, kollegiala och hjälpsamma. Jag skulle inte tillåta något annat. Egoister förstör företagsstrukturer, företagskultur, företagsklimat och glädjen. Altruister ser till att alla mår bra. Och ansvarsfulla människor bryr sig om andra människor lika mycket som de bryr sig om arbetet som sådant. Att vara chef innebär både värdighet och börda på samma gång. Att vara ledare innebär att man går först och som ett gott exempel.

Föredömligt uppträdande gäller förbehållslöst för våra kollegor. Annars skulle inte så många människor vilja arbeta hos oss eller vilja ha en affärsrelation med oss. VI måste alla vara ett föredöme. Varje beteende orsakar något. På gott och ont. Varje åtgärd framkallar en reaktion. Det är helt upp till oss hur framgångsrika vi är och hur kollegialt, kärleksfullt och anständigt vi behandlar varandra. I detta avseende är alla berörda – och om man har en dålig dag måste man ta sig samman och inte låta det fortsätta.

Och att låta chefen hänga ut är inte möjligt! Ingen maktarrogans! Att uppträda som yxan i skogen eller näthataren på Internet är inte mänskligt. En vårdad och civiliserad samexistens, respekt, tolerans – ja, även människokärlek – kännetecknar ett företag, ett samhälle och en nation med sina värderingar och ideal.

Med vänlig hälsning

Er Ernst Prost