• 06/05/2020
  • Corona-Krise

"Kontroll på corona eller kontrollerad av corona?"

LIQUI MOLYs VD Ernst Prost om ekonomins återuppståndelse

Kära kollegor!

Som det ser ut nu har vi än en gång hoppat från djävulens himmel. Överallt uppvärmningsövningar – beroende på staten och monarken, hmm ministerpresident.... Massor av flip-flopping som amerikanerna säger, alltså hit och dit, en saltomortal framåt och omedelbart en annan bakåt. Tja, för att en avstängning inte ska förvandlas till skärvor måste man sakta låsa upp butiken igen. Försiktigt – javisst... Men också konsekvent - för att undvika den ekonomiska döden. Konsumtionen måste återuppstå. Köp och försäljning. Producera och konsumera. Och åter investera tryggt, modigt och kraftfullt. Alla - företag och hushåll.

Här ligger det en hund begraven. På lång sikt hjälper inte miljarder i statligt stöd, korttidspermittering, krediter och liknande. Lån ersätter inte försäljning. Endast de som åter får öppna sitt företag har arbete, omsättning och inkomst. Helikopterpengar, skattesänkningar eller ökade korttidspermitteringar ger inget när människor inte kan handla, men det är också ett "sött gift" för de som kräver mer av staten än de själva är villiga att satsa. Överbryggning är ok... hjälper i alla fall. Men underhåll får inte bli ett permanent tillstånd. Vi måste återställa det tillstånd vi hade innan corona.

Varje konsument är också en producent och vice versa. I en arbetskontrollerad ekonomi skapar alla för alla och alla drar nytta av det. När vi alla har arbete har vi alla en inkomst att handla för. Låter enkelt, men det är kärnan i vår fria marknadsekonomi. Full sysselsättning med tillräckliga löner är målet. Det är inte staten som måste rätta till det utan samhället, medborgarna, företagen med sin arbetskraft, det vill säga vi alla. Nu är tiden inne för de kreativa, flitiga, företagsamma, de som tror på en framtid, de som tror på sig själva, som surfar på vågen och de som gör något. Med arbetsförbud, vilket är vad korttidspermittering leder till, bemästrar man inget uppsving. Det är det som jag kallar "sött gift".

Arbete hittar man alltid. Det finns mycket att göra. När man slår av strömbrytaren fullständigt och kör ned företaget till noll – som en och annan gjorde utan tvingande behov – behöver man inte bli förvånad när det inte går längre. Men det är inte krisen som bär skulden utan hur man reagerade på krisen. Jag har många konkreta exempel på detta.

Eftersom vi fortsätter att producera och sälja har vi vissa behov av varor och tjänster. Vi får inte alltid det vi behöver: "Ni vet, vi har korttidspermitteringar, vi är ledsna". Så får det inte vara. Men oavsett... VI går vidare och fyller igen de luckor som våra konkurrenter för närvarande lämnar. Vi utnyttja våra möjligheter, särskilt i krisen, eftersom vi inte faller sönder eller överlämnar oss i statens vård, utan vi håller ställningarna och just nu gör det rätta - så som det borde vara!

Med vänliga hälsningar

Er

Ernst Prost