• 08/05/2020
  • Corona-Krise

"Isolering skapar inspiration"

LIQUI MOLYs VD Ernst Prost om att fatta bra beslut

Kära medtänkare och medskapare,

om man vill tänka igenom något mycket viktigt på ett bra sätt gör man detta i ett sammanträde bakom stängda dörrar. Klausur låter som kloster eller eremithydda. Stämmer, passar.... Isolering och avskildhet gör klart tänkande lättare än i buller och rörelse i denna värld. Avstånd underlättar tänkande och isolering ger inspiration.... Karantän låter också lite som kloster. Eller som kontemplation – varsamhet, besinning och begrundande. Kan aldrig skada. Och absolut inte nu.

"Jag vet inte längre var mitt huvud är". – Inte heller något önskvärt tillstånd, speciellt inte när vi måste fatta tydliga och modiga beslut. Då kan det hjälpa att då och då ställa sig på fältherrens kulle för att exakt analysera var man står, hur striden går och hur man kan vinna den. "Det finns inga dåliga soldater, bara dåliga officerare" Denna mening kommer från Napoleon. Att leda innebär att gå i spetsen. WirtschaftsWoche har skrivit en artikel om mig med titeln "Frontsvinets heder". Det tycker jag är riktigt bra nu. Utan heder är man ingen bra ledare och utan den osjälviska frontinsatsen är man ingen bra kamrat. Särskilt i kriser är vänskap och kamratskap, omsorg och kollegialitet lika viktigt som planering, strategi och taktik. Vilken nytta gör den bästa planen från fältherrens kulle om inte laget drar åt samma håll? Jag ska säga dig: jag är så entusiastisk över oss, som lag är vi enade och målmedvetna i den här krisen, vi visar vad vi kan och vad vi har i lådan. Jag är otroligt tacksam för denna erfarenhet. Det är helt enkelt underbart. Och ändå är det bara ett spel. Ett spel som Monopol – men med riktiga pengar. Och bara för att vi tacklar det kompromisslöst, avspänt och med mycket glädje kommer vi att vinna spelet. Om man är sammanbiten, halsstarrig, ängslig och darrig kan man inte vinna något spel och absolut inte när det - som nu – handlar om allt eller inget... Hellre hugga i än att drabbas av panik! Jag är övertygad om att bästa sättet att lösa även de största problemen är med lekfull lätthet – tillsammans och med humor. Inspiration är också nödvändigt, men det måste också finnas transpiration :-).... hemligheten med framgång ligger i förhållandet ett till tio. Smart och flitig....

Kombinationen gör det – kreativitet och hårt arbete. Det är därför VI är framgångsrika - och alltid på gott humör. :-) :-) 

Er

Ernst Prost