• 20/05/2020
  • Corona-Krise

"Allt som kan gå fel kommer också att gå fel…"

LIQUI MOLYs VD Ernst Prost om åtgärder i kriser

Kära kollegor,

något dumt eller dåligt är alltid det… Ingenting är självgående… Allt som kan gå fel kommer också att gå fel.....

Men först något helt annat: Ni har säkert märkt att jag vid middagstid varje dag låter ett flygplan med vår reklambanner i släptåg flyga över Ulm och speciellt över vårt företag. En liten hälsning till vår hemstad och ett stort tack till er alla!! Och något roligt för endast 250 € varje gång :-) :-)

Nu åter till ämnet:

Ett företag är som en kropp. Det finns styrkor och svagheter. Och ibland även sjukdommar... Många egenskaper hos kroppar leder till bra prestationer medan andra egenskaper däremot leder till obehag, smärta och till och med död. Vår uppgift är att bygga upp styrkan och rensa bort svagheterna. Att bara göra det ena och underlåta att göra det andra hjälper verkligen inte – oavsett vilken sida man vänder sig till. Det gäller att ytterligare betona styrkorna och att undanröja svagheterna. Jag tycker att vi gör bra ifrån oss eftersom vi är mycket ärliga och hänsynslösa i vår analys av våra styrkor och svagheter. Det hjälper ju inget att säga något trevligt.

Då och då uppstår sjukdomar då varken kroppen eller företaget är som det ska vara och så som man gärna önskar. – Och ibland kommer allt tillsammans och man får nog. Men även sjukdom hör till livet och till ett företags existens. Och som med en bra, ansvarsfull läkare är diagnosen en början av behandlingen. Handlar sjukdomen bara om en finne på rumpan, är den inte vacker och även irriterande, men ytterligare behandling krävs inte eftersom den inte är livshotande, eller motsvarar sjukdomsbilden en farlig förändring av hela organismen, hela företaget? Då måste man naturligtvis inta en annan hållning. Och det är exakt där vi är nu! Corona är extremt våldsam.

Vissa sjukdomar kan man leva med, vissa måste man behandla, andra utrotas med stubbe och stjälk så att de inte orsakar ännu större skada. Du kan inte bära detta på lätta skuldror. Ett sår har redan utvecklats från vissa finnar. Var därför alltid på vakt och ingrip i rättan tid! "Förebyggande är bättre än borrning" – ni känner till detta gamla tandläkarordspråk. Och att "Respektera början" – är en av mina favorittankar – känner ni också till.

Som med varje sjukdom i kroppen, i själen och även i anden är det också viktigt för företaget att förbli optimistisk, hoppas på det goda, att inte ge upp och att man gör allt för att åter bli frisk. Sjukdom hör till livet och kriser till affärer. Så länge jag kan minnas fanns det något man inte nödvändigtvis ville ha, inte behövde men som trots det inträffade. Min strategi: ingen panik, gör jobbet lugnt och sakligt och lös problemen energiskt. Med uthållighet och tillförsikt varje dag, flitigt och motiverat - gärna även med glädje och mycket humor - få jobbet gjort. Ta reda på, lär dig, se framåt och ta sedan i kraftigt. Det rekommenderar jag oss.

Murphys lag från rubriken har därmed förlorat sin fasa. När man vet något kan man anpassa sig till det och inte bli besviken eller förvånad. Allt handlar om inställningen till livet och arbetet och naturligtvis också en fråga om mentalitet. Jag ser det som så att vi på grund av corona och lockdown inte är särskilt friska just nu. Därför finns det absolut ingen tid för vila, ingen anledning till att vara nöjd och absolut ingen anledning till roliga lövsågsarbeten – att borra i tjocka brädor är meddelandet mina kära! Jag har det gärna perfekt, med vänner och inte halvhjärtat.... Jag är en mycket dålig förlorare :-) – Jag vill alltid vinna, tillsammans med er och våra affärs–VÄNNER runt om i världen!!!

Det är därför jag ber er att ständigt tänka på projekt och aktiviteter från slutet. Alltså på resultatet, på effekterna av våra beslut för alla inblandade. Vilken konsekvens det får när man börjar med något. (Eller när man underlåter att göra något).

Tänk noga i förväg igenom vad sluteffekten blir för oss, innan alla springer fritt. (Eller blir stående.) Hur mycket kostar ett projekt? Hur lång tid tar det? Vad ska man göra? Vad betyder beslutet för oss och för våra kunder? En avgörande fråga: Är det över huvud taget nödvändigt och förnuftigt? Planeringshorisonter skapas vanligtvis för kortsiktiga. När så saker går fel eller vi blir obehagligt överraskade, är detta ett tillkännagivande om misslyckande.... Tänk tre gånger innan du börjar med något, vad är saken, vad kan hända, vad det hela betyder, hur gynnar det oss och vad måste alla göra för att man ska nå målet! Även våra resurser är ändliga.... Tid är pengar, och varje form av slöseri är en synd.

Just nu plågas vi av alla möjliga obehagliga förhållanden. I grund och botten kan alla fel hänföras till coronaviruset och de beslut och reaktioner som den globala politiken leder till. Rädslan för rädsla....Paniken före paniken och alltför mänskliga, ibland till och med irrationella beteenden: sjukdomen, ekonomin och psykologin…. Vi har nu salladen i form av en ekonomisk kris. Då biter inte musen av någon tråd: vinsten sjunker i nästan alla branscher, i tusentals företag. Förlust, konkurs, korttidspermitering, friställning. Individer, företag och hela länder dras in i en fruktansvärd nedåtgående spiral.

Vad ska man göra i kriser? Absolut koncentration på det väsentliga! Inga onödiga små spel. Inget slöseri med tid och pengar. Och ingen tid att jaga vita elefanter eller att bygga gökbon. Nu behöver vi pragmatiker, arbetare, skapare. "All hands on deck" sägs det på engelska när, på grund av en kris, alla enskilda arbetstagare behövs – för att lösa denna kris.

Låt mig vara mycket tydlig: om vi inte levererar 100 % maximal prestanda under de närmsta månaderna så kommer vi att vara förlorade.... Så fortsätt att kämpa tillsammans med mig så fenomenalt och passionerat som ni har gjort sedan utbrottet av denna kris! För detta tackar jag er mycket hjärtligt!

Er

Ernst Prost