• 17/04/2020
  • Corona-Krise

”Är det fel det vi gör nu? Vi ger bort mer än vi säljer”

Varför det är ”bra dagar när vi skänker bort mer än vi säljer”, förklarar VD Ernst Prost i detta mailutskick

Kära kompanjoner,

är det fel det vi gör nu? För tillfället ger vi bort mer än vi säljer. Det finns två orsaker bakom detta: För det första går affärerna inte optimalt för tillfället – milt uttryckt. För det andra erhåller vi mängder av förfrågningar, inte bara från Tyskland utan också från många andra länder som vi är verksamma i. Räddningstjänster, ambulanser, matleveranser, mobila vårdinrättningar, patient- och handikapptransporter, brandväsenden, Röda Korset i Tyskland...
Inget av detta förvånar mig längre – vårt föredömliga samhälle, vårt samhällsengagemang och våra räddningssystem saknar ju motstycke i världen. Men fordon och teknik är ju bara den ena sidan av saken.

Det krävs ju också människor – och än en gång har jag kunnat se att många arbetar som frivilliga inom dessa discipliner – till fromma för allmänheten. Jag hyser den allra största respekt för dessa människor. Även om det ibland kan gnissla lite på olika områden i vårt land ibland, kan vi på denna punkt vara stolta över ett samhälle som är osjälviskt, engagerat och präglat medmänsklighet – både i ord och handling.

Coronakrisen har gett oss på LIQUI MOLY möjlighet att verka i det allmännas intresse i större utsträckning än tidigare. Det gör vi med produkter vi tillverkat och nu skänker till olika räddningstjänster. Vi har redan effektuerat hundratals beställningar. Naturligtvis står vi också för leveranskostnaderna. Och vi avstår från donationskvitton. I Ulm har vi satt samman ett team som uteslutande har till uppgift att hantera dessa förfrågningar och ombesörja leveranserna.

För mig är detta något helt fantastiskt! Vissa dagar har vi skänkt bort mer än vi sålt. Det är bra dagar!❤

Med vänliga hälsningar
Er

Ernst Prost