• 21/04/2020
  • Corona-Krise

”1 miljon miljoner = 1 biljon”.

I detta cirkulär förklarar Ernst Prost vilka möjligheter den låga räntan erbjuder staten för att kunna stimulera ekonomin efter coronakrisen.

Kära entreprenörer och kollegor,

 

Jag använder mig ibland av kampsporternas speciella vokabulär om heroiska kamper och ärorika slag. Vanligtvis efter ett par glas vin och efter att ha läst Clausewitz... Men jag gillar inte krigsretorik – oavsett hur målande jag vill beskriva situationen och våra uppgifter. Krig är något helt annat än en kris. Och skillnaden mellan kamp och krig har jag redan beskrivit tidigare. Krig dödar människor medan kamp räddar liv.

Och jag ser också en annan avgörande skillnad mellan krig och denna kris: I ett krig blir allt förstört. Maskiner, fabriker, hus – ja helt enkelt allt. Alla värden, alla tillgångar. Någon sådan ödeläggelse av privat egendom, företag och statliga inrättningar upplever vi ännu inte, även om skadeverkningarna inom vissa områden varit betydande. Men någon återuppbyggnad, som efter andra världskriget, handlar det inte om. Det vi behöver göra är helt enkelt att få snurr på hjulen igen. Ingen lätt uppgift, men inte heller omöjlig. För mig är detta en betydande skillnad, medan andra talar om en raserad ekonomi. Mer då en ofrivillig vinterdvala...

Det som är bra med oss tyskar är vår flitighet, vårt engagemang och vår starka arbetsmoral. Det blir sammantaget ca 90% av det som krävs för att vi ska komma upp i full fart igen... Lägg till detta 1.000 miljarder euro, dvs. 1 miljon miljoner euro... Då blir det 1 biljon euro. Eller gärna också 2 biljoner. Än sen då? Just nu kostar pengar ingenting. Kostnaden för pengar är räntor, och för det behöver staten f.n. inte betala ett öre. Tur igen... När räntan var som högst, betalade Tyskland mellan 20 och 40 miljarder euro/år ränta på sin statsskuld. Principen ”inga nya skulder” och den räntelösa tiden gör det möjligt för oss att till största delen spara in dessa miljarder i räntor varje år. Det är bra!

Och vad händer på kostnadssidan i statsbudgeten om vi utökar skulden från dagen 2 biljoner med ytterligare 2 biljoner euro? Just precis; ingenting! Så länge staten inte behöver punga ut med någon ränta, ökar inte kostnaderna, och måste därför inte sparas in på andra ställen. Ännu bättre! Det vore ödeläggande om vi till följd av krisen skulle tvingas till höga skulder och p.g.a. dessa behöva göra betydande besparingar på andra ställen (och vilka det skulle gälla vet vi ju). Men det behöver vi inte. För man kan mycket väl leva med skulder som man inte behöver betala ränta för. Särskilt om dessa lån gjorts möjliga av de egna medborgarna. Nyckelordet här är ”statsobligationer”.

Nu är jag förvisso inte finansminister, utan bara en enkel företagsledare från landet, men så skulle jag göra detta. Ta till det tunga artilleriet och högt proklamera det som Mario Draghi (på Europeiska Centralbanken) på sin tid kallade ”whatever it takes" för att låna så mycket som behövdes för att få ekonomin på fötter igen. Att spara pengar här vore lika korkat som att stoppa klockan för att spara tid.

Dessutom skulle det skyndsamt nödvändiga investeringsprogram som krävs för att till fullo bringa den till vissa delar krisdrabbade tyska infrastrukturen på fötter igen äntligen kunna lanseras: skolorna, broarna, digitaliseringen, energiomställningen, sjukvårdsväsendet. Det finns med andra ord massor att göra. Det finns massor av arbete, och om smörjmedlet, d.v.s. färskt kapital, pumpas in i motorn, kommer läget att vara bättre efter krisen än före den. Rätt genomfört, är detta inte bara ett recept för Tyskland utan för hela Europa. För att lyckas med det får man dock inte ha en inställning präglad av idealism, nationalism eller fundamentalism. Euro-obligationer, utställda av Europeiska centralbanken, ger tillgång till nytt kapital också för våra grannar, och det till låg ränta – och det är just låga räntor det handlar om här.

 

Er 

 

Ernst Prost