Livsnerven för ditt fordon.

Motoroljor

Motorn är hjärtat i din bil. Motoroljan är det som håller hjärtat igång. Alla oljor är dock inte likadana. I takt med den snabba vidareutvecklingen av dagens motorer ökar även kraven på motoroljan. Den ska kunna mycket mer än att bara smörja och kyla. Den ska fungera felfritt även i höga temperaturer och tryck. Den ska rengöra motorn från förbrännings- och nötningsrester, syror, vatten och bränslepartiklar. Den ska skydda motorn mot korrosion och upprätthålla tätheten. Moderna motoroljor är högteknologiska produkter som specialutvecklats för specifika bilmodeller – de är så att säga skräddarsydda reservdelar. Därför utfärdar biltillverkarna godkännanden endast för utvalda oljor. I vår oljeguide kan du se vilka det är.

LIQUI MOLY erbjuder en passande motorolja för alla fordon över hela världen. Våra motoroljor är godkända av en rad tyska och internationella biltillverkare eller uppfyller tillverkarnas krav. Även godkännandena skiljer sig åt. Ett tillverkargodkännande innebär att oljan uppfyller specifika minimikrav. Vi överträffar dock dessa krav och utvecklar oljor som till exempel har en högre rengöringseffekt än vad tillverkarna kräver.

Våra produkter är dessutom miljövänliga. Högsmörjande oljor från LIQUI MOLY minskar olje- och bränsleförbrukningen. Tack vare minskad bränsleförbrukning hamnar mindre CO2 i miljön. Eftersom oljebytesintervallerna blir längre minskar mängden gammal olja som måste avfallshanteras. Våra oljebehållare består av PE och är därmed helt återvinningsbara.

Växellådsoljor

Växellådan i moderna fordon utsätts för enorma belastningar. Om oljan inte fyller sin funktion kan det leda till dyra skador. Växellådsoljor från LIQUI MOLY uppfyller de allra extremaste kraven. De minskar slitaget, ger goda friktionsegenskaper och har optimal viskositet även vid höga temperaturer. Det säkerställer maximal livslängd för växellådan.

Hydrauloljor

Kraftöverföring med så låga förluster som möjligt och goda smörjegenskaper i kombination med goda friktionsegenskaper och utmärkt korrosionsskydd. Hydrauloljor från LIQUI MOLY förenar allt detta på ett optimalt sätt. Oljorna har en hög termisk stabilitet och därmed högsta beständighet mot åldring. Detta minskar bildningen av slam, förbättrar renligheten och håller hydraulsystemet i växellådan i toppskick.