Vad är tillsatser?

LIQUI MOLY förklarar vad det där med vitaminer för motorn betyder

Vad är tillsatser?

Definition: Additiv, tillsats, (härlett från latin ”additivum” = tillsätta) är hjälp- eller tillsatsämnen som tillsätts produkter i låga halter för att uppnå eller förbättra specifika egenskaper.

Användning

LIQUI MOLY-tillsatser kan du fylla på direkt i motorn eller i bränsletanken innan du tankar. Du behöver inte besöka verkstaden (användningsanvisningar finns på produktens baksida).

Går det att spara pengar genom att använda en tillsats?

LIQUI MOLY-tillsatser har några uppenbara fördelar, exempelvis genom minskad bränsleförbrukning eller optimerad motorgång. De indirekta fördelarna är dock ännu större. Om motorns olje- och bränslesystem rengörs, vårdas och konserveras med LIQUI MOLY-tillsatser, ökar fordonets tillförlitlighet och dess livslängd förlängs. Med hjälp av våra tillsatser kan du med andra ord enkelt spara in pengar på dyra reparationer.

Mervärde genom användning av tillsatser

Smutsig motor

Varje förbränningstillfälle lämnar små partiklar i motorn. Det är avlagringar som fastnar i förbränningsutrymmen, sprutmunstycken, ventiler eller munstyckesnålar. Resultatet: Sänkt motoreffekt, ökad bränsleförbrukning, högre sotutsläpp och mer skadliga ämnen. LIQUI MOLY-tillsatser avlägsnar befintliga avlagringar och förhindrar nya. Förbränningen optimeras.

Läckande kylare

Vid läckage i kylarsystemet kan problemet med tillsatser lösas. Tillsatserna tätar små läckage omedelbart och fullständigt. Du slipper att ständigt fylla på kylvatten och göra omständliga sökningar efter läckor.

Låga temperaturer

Vid temperaturer under 0 °C kan paraffinet i dieseln kristalliseras och bränslefiltret sättas igen. Detta går att förhindra med Diesel Fließ Fit från LIQUI MOLY. Beroende på bränslets kvalitet hålls dieseln flytande vid temperaturer på ned till 31 °C.

Bränslekvalitet

Moderna motorer kräver hög bränslekvalitet. Den kan dock variera mellan olika länder och till och med mellan olika bensinstationer. Vid bränslen av lägre kvalitet når motorn inte full effekt och den går ojämnt. Bränslet förbränns inte rent, rester lagras inuti motorn och detta kan leda till skador. LIQUI MOLY-tillsatser kan förbättra bränslekvaliteten väsentligt.

Säsongsfordon/avställda fordon

Bensin har inte obegränsad hållbarhet utan åldras. Med rätt tillsats från LIQUI MOLY kan denna föråldringsprocess saktas ned samtidigt som bränslesystemet skyddas mot korrosion. Detta är viktigt för fordon som inte körs under flera månader. Detta är lämpligt även för använda bensinmotorer som gräsklippare och motorsågar som inte används under längre tid. I annat fall kan motorproblem på grund av överlagrad bensin och motorskador på grund av korrosion uppstå. Det kan också vara farligt för dieselfordon med längre stilleståndstider, som lantbruks-/byggmaskiner, båtar och campingfordon. Under gynnsamma förhållanden kan svampar, bakterier och jäst föröka sig i diesel. Vattnet som krävs för tillväxten samlas som kondensvatten i botten av tanken och fördelas i små mängder i bränslet. Utöver detta krävs kemiskt bundna element som svavel, fosfor och spårelement i dieseln för tillväxten. Dessa svampar, bakterier och jäster sätter igen filter och drivmedelsledningar. Förebygg mikrober i tanken genom att regelbundet använda antibakterietillsats för diesel från LIQUI MOLY för att förhindra bakterier.

Oljeförluster

När en bil läcker olja eller drar för mycket olja kan orsaken vara gamla packningar. Även för denna användning erbjuder LIQUI MOLY tillsatser. De regenererar gummi- och plastpackningar och gör dem mjuka och smidiga. Det minskar oljeförlusten. Dessa ämnen behöver cirka 600 till 800 km körsträcka för att utveckla sin effekt.

Miljöskydd

Tillsatser skonar miljön. Eftersom rena motorer förbränner bränslet på ett effektivare sätt och utnyttjar energin i det optimalt. De förbrukar mindre bränsle än en motor med avlagringar. Det betyder lägre CO₂-utsläpp och ett plus för miljön.

Säkerhet

Tillsatser bidrar inte direkt till körsäkerheten som bromsar eller säkerhetsbälten. De ger dock ett värdefullt bidrag till fordonets driftssäkerhet.

Oljetillsatser

De tillsätts direkt i oljan och är lämpliga för alla motor- och växellådsoljor som är vanligt förekommande på marknaden. De förbättrar oljans egenskaper och minskar på så sätt slitage och oljeförbrukning. Genom extra lågfriktionsegenskaper minskas den inre friktionen och bränsleförbrukningen minskar. Motorns och växellådans livslängd höjs och driftsäkerheten garanteras.

Var kan jag köpa oljetillsatserna?

Hitta en återförsäljare Köp nu

Bränsletillsatser

De tillsätts direkt i diesel eller bensin. Bränsletillsatser avlägsnar avlagringar i hela bränslesystemet, vid insprutningsventiler/munstycken, inloppsventiler, tändstift samt i förbränningsutrymmet och förhindrar nybildning. De vårdar alla komponenter i bensininsprutningsmotorer, skyddar hela bränsleanläggningen mot korrosion, optimerar AU-värde och effekt hos motorn samt förbättrar gasresponsen. Rena motorer förbrukar mindre bränsle och ger mindre utsläpp av skadliga ämnen.

Var kan jag köpa bränsletillsatser?

Hitta en återförsäljare Köp nu

Kylmedelstillsatser

De blandas i direkt i kylsystemet. Kylarrengöringen löser upp kalk- och oljehaltig smuts, avlagringar och slam i kylsystemet. Kylartätningen försluter små otätheter som hårsprickor och porösa fogar i kylsystemet. Kylartätningen kan användas förebyggande eller för problemlösning.

Var kan jag köpa de svalare tillsatserna?

Hitta en återförsäljare Köp nu