Låt bilen övervintra på rätt sätt

Vintern närmar sig: med LIQUI MOLY startar din bil åter i toppskick till våren

Ännu verkar den vara långt borta men vintern närmar sig med stora steg. Säsongbilar lämnar långsamt gatutrafiken för sin vintersömn. Med dessa tips slipper du hemska överraskningar till våren:

För ett renare insprutningssystem innan övervintringen

Med Injection-Reiniger för bensin avlägsnas smuts och avlagringar från bränsle-, insprutnings- och förbränningsystemet. Tillsatsen hälls helt enkelt i tanken. De aktiva ämnena löser upp avlagringar på insprutningsmunstyckena. Detta gör att bensinen finfördelas bättre, förbränningen blir renare och färre rester bildas.

Naturligtvis finns det en sådan produkt även för diesel, nämligen Super Diesel Additiv. För äldre fordon med förgasare är Vergaser-Reiniger lämplig. Det avlägsnar avlagringar i förgasaren, på ventiler och tändkretsen liksom i förbränningsrummet samt förhindrar nybildning och beläggningar i förgasaren. 

Låt genomföra en motorspolning

När oljebytet ändå är bestämt lönar det sig alltid att genomföra en motorspolning innan "vintersömnen", därigenom kan resterna av den gamla oljan avlägsnas. För detta använder du vår Motor Clean denna tillsätts i oljan omedelbart innan oljebytet. De aktiva ingredienserna löser upp slam och avlagringar, som därefter töms tillsammans med oljan. Hur? Genom tillsats av MotorClean till den gamla, driftsvarma motoroljan. Därefter låter du motorn gå på uteslutande tomgång i 10 till 15 minuter och därefter utförs byte av både oljan och oljefiltret.

Oljebyte

När motorn "skäms bort" med en motorspolning och dessutom med ren olja skyddas den bättre mot korrosion eftersom föroreningar i oljan avlägsnas. Den gamla oljan kan redan vara försliten och eventuellt "sur".
Denna ej neutraliserade syra angriper metall. Med den nya oljan förhindrar du sådana avlagringar. När allt kommer omkring är motor hjärtat i din bil och motoroljan är dess blod.

Den motorolja som passar din bil hittar du snabbt och enkelt med vår Oljeguide.

Skydd mot maximal förslitning.

Efter ett längre stillastående är det tyvärr möjligt att det vid start av motorn uppstår ett läge med "metall mot metall" och resultatet blir maximal förslitning. Metallytor kan skadas på grund av friktionen. Med våra tre oljetillsatser mot motorförslitning kan detta undvikas. Gemensam nämnare: När man blandar i en tillsats i motoroljan minskar friktionen. Som en angenäm bieffekt leder detta till minskad bränsleförbrukning och reducerat slitage. På så sätt kan du också skydda motorn mot förtida kolvskador i samband med oljeförlust. Här får du veta mer om vilken tillsats som lämpar sig för vem.

Startklar tack vare bättre elektrisk utrustning

Korrosion och oxidation är batteriets fiender! Vårt Batterie-Pol-Fett passar speciellt bra för batteripolerna och anslutningarna i bilelektroniken. Det leder till säkrare start och längre livslängd hos batteriet.

Vår Elektronic-Spray gör elektriska delar funktionssäkrare. Den tränger undan fukt och är neutral mot lack, plast och gummi.

Exempel på användningsområden hittar du här: Kontakt- och klämanslutningar, lampor och säkringar, tändfördelare och brytarspetsar, strömbrytare, batteripoler, generatorn, startmotorn och mycket mer.

Även lämplig för smörjning av finmekaniska komponenter som dörrlås, hävert, skenor eller bowdenwire.

Så startar din bil utan problem till våren!

Tanka fullt och tillsätt additiv

Principiellt rekommenderas det att fordonet ännu en gång tankas fullt. Det kan annars bildas kondensvatten i tanken och den kan då börja rosta inifrån. Dessutom rekommenderas vår Benzin-Stabilisator. Denna tillsats förhindrar och skyddar mot korrosion.

För dieselfordon är Anti-Bakterien-Diesel-Additiv en förebyggande tillsats för dieselfordon som står stilla en längre tid, till exempel husbilar. Det är speciellt lämpligt för att förebygga så kallad dieselpest. Det är även mycket lämpligt för desinficering av redan drabbade tanksystem.