Ofte stilte spørsmål

Dersom du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan du ta kontakt med kundeservice. Telefon: +49 731 1420-871

Moderne motoroljer, uansett hvilken type, må kunne blandes med hverandre. For det er ikke alltid gitt at en gjennomsnittssjåfør vet hvilken motorolje verkstedet brukte da de skiftet olje på bilen.

Nei! Du kan selvfølgelig alltid bruke et passende LIQUI MOLY-produkt.

Man trenger ikke være fagmann for å kunne etterfylle olje. Men det er et par ting man bør huske på:

  • Før det fylles på motorolje, må oljestanden måles nøye. Det gjøres ved hjelp av en oljepeilepinne (kjennes som regel igjen på fargen i nærheten av oljepåfyllingshalsen). Bilen bør stå på et flatt underlag. For å måle trekker du enkelt ut peilepinnen, tørker av oljen på den, og stikker den inn på nytt før du igjen trekker den ut. Nå kan du les av nøyaktig oljestand og korrigere ved behov.
  • På peilepinnen utgjør det som regel en liter mellom markeringene MIN. og MAX.
  • Det er viktig at det brukes riktig olje. Dersom du er usikker, kan du bruke vår oljeveiviser eller ringe vår tekniske rådgivning på telefon +49 731 1420-871.

Oljestanden i motoren må være riktig. For både for mye og for lite olje kan føre til alvorlige skader. Dersom man fyller for mye olje, kan det føre til omfattende danning av luftbobler. Disse luftboblene suges fra oljepumpen og gjennom motoren til de stedene som skal smøres. Da luft som kjent ikke smører, oppstår det økt friksjon som fører til større slitasje, noe som kan føre til motorskade.

Et annet problem ved overfylling er for høyt oljetrykk. Dette kan føre til at tetningene, som skal holde oljen i motoren, flytter seg fra sin opprinnelige posisjon eller skades, slik at motoren blir utett.

Forkortelsen API står for American Petroleum Institute. Dette fastsetter kvalitetskrav og testkriterier for smøremidler som motor- og giroljer.

Spørsmål om hvilken motorolje som er best egnet for dieselmotorer dukker stadig opp. Men den tiden da man bruke spesielle motoroljer til dieselmotorer er forbi. Moderne motoroljer oppfyller kravene til både bensin- og dieselmotorer. Men det er viktig at man passer på de spesifikasjonene som angis av kjøretøysprodusenten. Dersom disse er angitt på etiketten på emballasjen, kan oljen brukes til den aktuelle motoren. Uansett om det er en diesel- eller bensinmotor.

Dersom en bil stort sett bare kjører kortere turer, fører dette til at kondensvannet som oppstå som følge av temperaturforskjeller blander seg med oljen og ikke fordamper. Denne blanding av olje og vann avsettes da i hele motoren. Det viser seg som lysebrunt slamm i oljepåfyllingslokket. For å fjerne det fra motoren, tilbyr LIQUI MOLY oljeslamspyling.

Fargen på en motorolje sier ingenting om kvalitet eller alder. Det finnes f.eks. kjemiske tilsetninger som endrer oljens opprinnelige farge (ravgul) og gjør den mørkere.

Det er ikke mulig å gi et enkelt svar på dette. Oljeforbruket kan variere selv blant ellers like motorer. Dersom det ikke er installert oljestandkontroll, bør man sjekke oljen hver gang bensintanken fylles.

Det er viktig at man passer på de spesifikasjonene som angis av kjøretøysprodusenten. Disse finner du i bilens håndbok. På etiketten til en olje er det nøye beskrevet hvilken type motor denne oljen kan brukes til. Dersom du er usikker, kan du bruke vår oljeveiviser eller ringe vår tekniske rådgivning på telefon +49 731 1420-871.

Mengde motorolje skal alltid kontrollens når oljen er varm.

Det viktigste er at man følger anbefalingene til produsenten ved valg av olje til snøfreser. Erfaringen viser imidlertid at vår Special Tec LL 5W-30 er egnet til de fleste snøfreserne på markedet.

Spørsmål som «Er det greit å ikke skifte motorolje oftere enn annet hvert år?» dukker ofte opp. Uten en grundig laboratorieanalyse av den gamle oljen, kan man som sjåfør ikke vurdere tilstanden til en motorolje på grunnlag av farge. Det er heller ikke mulig å slå dette fast ved å gni litt olje mellom tommel og pekefinger. Det er enten kjøretøyet selv (variabelt) som avgjør når det må skiftes olje, eller man kan følge produsentens faste liste med bakgrunn i alder. Ved variable skiftintervaller, angir bilen selv når det er behov for oljeskift. Kjørelengde til neste endring kan avleses i bestilles enkelt i kjøretøymenyen. Dersom et fast bytte er foreskrevet, står terminen som regel på oljeseddelen i motorrommet eller i kjøretøyets servicehefte.

Absolutt! Moderne modererer er høykompetente, mekaniske aggregater. Det stilles svært høye krav til motorer, og riktig smøremiddel er svært viktig med tanke på både materialer og egenskaper. Dersom det brukes feil olje, kan dette føre til slitasje og i siste instans også til motorskader.

Både i dieselmotorer og bensinmotorer befinner det seg sotrester i oljekretsløpet, og det er disse som farger oljen svart etter bare noen få omdreininger. Dette gir ingen grunn til panikk, for oljen gjør like fullt den jobben den skal: den renser! Den tar opp sotpartikelene i motoren og transporterer dem til oljefilteret.

Minste holdbarhet i små beholdere er fem år – forutsatt at den lagres tørt og ved temperaturer mellom + 5 °C og + 30 °C og at den ikke utsettes for direkte sollys. Ideelt oppbevaringssted er kjeller og ikke garasje.

I utgangspunktet er det viktig å følge instruksjonen til gassturbinprodusenten og motorprodusenten. Dersom bilprodusenten kommer med generelle spesifikasjoner (f.eks. ACEA C2/C3 eller C4), bør det benyttes lavaskeoljer i henhold til disse spesifikasjonen ved gassdrift. I tillegg er Cera Tec som oljetilsetning absolutt en fordel til gassdrevne motorer. Optimal er en dosering på 7 % til 8 % i motoroljen.

2-taktolje er helt oppløst i drivstoffet og skiller seg ikke ut selv etter lang tid uten bruk.

Utslagsgivende for valg av olje er kvaliteten og produsentens godkjenning, ikke viskositeten. Denne informasjonen finner du på etiketten på emballasjen. Angivelsen 5W-30 viser bare til hvor flytende oljen er ved en bestemt temperatur og er ingen kvalitetsangivelse.

Ja! Motoroljene må kunne blandes med hverandre for å legge til rette til etterfylling til enhver tid. Men, avhengig av hvilken olje som etterfylles, kan kvaliteten på oljen, det vil si egenskapene, endres.

Motoroljen er tilsatt molybdendisulfid. Dette antrasittfargede tilsetningsstoffet endrer oljens «normale» farge.