• 05/05/2020
  • Corona-Krise

Tertialresultat / 50 % lavere fortjeneste

Ifølge daglig leder Ernst Prost er det ingen grunn til bekymring: «Det henter man raskt inn igjen», betoner han i dagens rundskriv til medarbeiderne

Kjære kollegaer,

etter fire måneder preget av ekstremt press, usikkerhet, kaos, kryssild og høygir på grunn av coronakrisen, kan vi trekke to konklusjoner: for det første så har vi gjort en god jobb. Selv om omsetningen i april falt med 25 %, er vi 11 % over fjorårsresultatet hvis vi ser på alle de fire månedene sammenlagt. Vi har kjempet hardt i hele bedriften, og investert massivt i markedsføring i alle mulige kanaler. For å ta oss gjennom krisen har vi brukt drøyt 10 millioner euro mer enn planlagt på markedsføring. Strategien vår, «det må skje noe nå, for at ingenting skal skje», har så langt fungert.

Krise ... Og derfor deltidspermittering? Kanskje er det snarere tvert imot: Ingen deltidspermittering og derfor ingen krise! Slik er det i alle fall hos oss! Det blir en bulk, men ikke noen kondemnering. Fortjenesten har fått seg et par skrammer og skrubbsår. So what? Med investeringsstopp oppnår man ikke annet enn å spare seg fra gård og grunn. Pluss at hvis alle bedrifter gjør dette, vil hele økonomien gå til hundene. VI fortsetter å kjøre med full damp – i riktig retning. Det er mye som har blitt annerledes enn vi trodde det skulle bli. Slik er det ofte i livet.

Det er ikke alt vi rår med. Vi er imidlertid fleksible og tilpasningsdyktige. Vi står på dag og natt og setter vår lit i Vårherre og oss selv.

Det har også vært noen faktorer som har virket positivt og negativt inn på resultatet vårt: Alle våre partnerleverandører har vært med og trukket lasset, og ikke en eneste leverandørkjede har blitt brutt. Takk og lov for det! Jeg har sagt fra meg alt av lønn, 1,5 millioner euro har blitt utbetalt til medarbeiderne i smusstillegg, og produkter til en verdi av 3 millioner euro har blitt donert til redningstjenester, brannvesen og lignende organisasjoner. Kort oppsummert: «Fortjenesten vår har gått ned – det kommer vel ikke som en overraskelse på noen – men ikke mer enn at vi tåler det. Det kunne vært langt verre. Vi går ikke med tap – tallene er fremdeles svarte. Så da er spørsmålet om glasset er halvfullt eller halvtomt. 50 % mindre fortjeneste i forhold til fjoråret i 1. tertial ... Det henter man lett inn igjen – i de neste to tertialene. Jeg har i alle fall god tro på at vi klarer det ... Hvis det er noen som kan lykkes, så er det VI. Selv om fortjenesten ikke er mer enn halvparten av det den var i fjor, kan vi være stolte av den. Vi har gjort alt selv – uten tilskudd eller støtte fra staten, uten deltidspermitteringer og uten å spare til vi blør ... Som den greske filosofen Hesiod ville sagt det: «Verre enn tap er skammelig vinning» ... Vår fortjeneste er hederlig vunnet!

Det er jeg glad og takknemlig for.

Vennlig hilsen, 

Ernst Prost