• 12/06/2020
  • Corona-Krise

Sirkushester

Administrerende direktør i LIQUI MOLY, Ernst Prost, om sammenhengen mellom suksess og det å gi de ansatte fritt spillerom på jobben

God morgen, kjære kolleger!

Jeg hatet det da jeg ble holdt stramt i tømme som en sirkushest i manesjen og måtte galoppere i ring. I tillegg til meg hadde domptøren i midten også mange andre hester som han prøvde å dressere. Han hadde en pisk i venstrehånden, og når han var i riktig godt humør, slakket han litt på tømmene. Han kalte det ledelse, og i virkeligheten var vi ikke hester, men ansatte. Og han var ikke domptør, men leder ...

Der og da sverget jeg på at jeg skulle bli en bedre sjef når det ble min tur. Stramme tømmer, slakke tømmer – glem det. Delegere høres litt bedre ut, men det er også for lite. Hva skal til for at folk yter maksimalt? Nettopp, helst frivillig og i gruppe. Og hvordan lykkes man best med en permanent modernisering av en bedrift? Nettopp, ved hjelp av mange kreative hoder og skaperglede. Hos oss har vi 1000 innovative medarbeidere.

Når man må ta beslutninger det er knyttet stor usikkerhet til, er sjansen mye større for at man faktisk tar riktig beslutning hvis det skjer i en gruppe. Sjansen for at man tar riktige valg avhenger ikke av den enkeltes mer eller mindre intelligens, men at man lytter til den kollektive intelligensen. Det er logisk nok bare mulig i en gruppe.

Da blir min oppgave: Å skape spillerom – spillerom der kloke, ansvarsbevisste og kreative mennesker kan få utvikle og utfolde seg. Det er da vi klarer det: Avdekke talenter og oppdage ferdigheter. „Gjør det du vil, men gjør det ordentlig – og på en måte som gavner bedriften“!

Flere instruksjoner enn dette trenger jeg ikke å gi. Et klokt hode vet selv hva som er viktig og hva som må gjøres. Og gjør det bare man lar ham eller henne i fred. Selvfølgelig medfører personlig utvikling og stor frihet også kompetanse til å ta egne beslutninger. Det samme gjelder det personlige ansvaret som man må påta seg. 

Det å gjøre det riktig, å gjøre noe i det hele tatt, og i tillegg måtte holdes ansvarlig for det – det er ikke alle som liker det, men belønningen er at man får et stort spillerom der man kan utfolde seg, noe som ofte ellers bare er mulig hvis man er selvstendig næringsdrivende. 

Og da er vi tilbake til en av mine kjepphester: ansvar for eget arbeid. Entrepreneur på fransk. Det finnes også skoler og kurs som underviser nettopp det som VI har drevet med med stor suksess i mange år både i Ulm og Saarlouis. Etter mer enn 45 års yrkeserfaring, er min erkjennelse at frihet skaper suksess og samtidig øker folks tilfredshet og glede over eget arbeid. Arbeid skal ikke bare gi inntekt, men også glede, selvrealisering og en god følelse av å ha oppnådd noe – uten tømmer og uten pisk.

Jeg ønsker dere alle en fin fredag og en avslappende helg med stort spillerom for egen kreativitet!

Ernst Prost